Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-11-17

Podprogram 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie informuje o możliwości składania wniosków/skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Pomoc mogą otrzymywać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020r. poz. 1876) i uzyskujące dochód:
- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj.: 701 zł).
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj.: 528 zł).
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć w/w wniosek w tut. Ośrodku, u pracownika socjalnego z rejonu, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności lub telefonicznie pod nr tel.: 65 545-40-37(prosić o połączenie z pracownikiem socjalnym z rejonu).

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji