Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

2020-08-05

Gmina Rawicz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przystąpił
do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, wymagający wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

1. Zakres realizacji programu:
Świadczone usługi opieki wytchnieniowej mają na celu czasowe odciążenie
od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności
lub osobami z orzeczeniami równoważnymi

2. Odbiorcy Programu:
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
W 2020 roku z programu będą mogły skorzystać 33 osoby tj. 10 członków rodzin
lub opiekunów sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz 23 członków rodzin lub opiekunów sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności
lub orzeczeniem równoważnym.
Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Rawicz.

3. Usługi dostępne w ramach programu:
Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w godzinach od 7.00 do 18.00. Usługi opieki wytchnieniowej pozwolą:
1) czasowo odciążyć od codziennych obowiązków związanych
ze sprawowaniem opieki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności
lub osobami z orzeczeniami równoważnymi,
2) zapewnić czas na odpoczynek i regenerację członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi.

4. Karta zgłoszenia do programu \'Opieka wytchnieniowa\" - edycja 2020:
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej muszą złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wraz
z załącznikami.

5. Wymiar godzinowy:
Limit godzin dostępnych usług: 96 godzin na osobę realizowanych w okresie
od sierpnia 2020 r. do grudnia 2020 r.

6. Kryteria kwalifikacji do udziału w programie oraz termin naboru wniosków
• Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia.
• Liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej
wg zmodyfikowanej skali FIM (od 0 do 75 punktów).
O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożonych wniosków oraz liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej
wg zmodyfikowanej skali FIM.
Wnioski przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

7. Miejsce składania wniosków.
Kompletne wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4A, w poniedziałki w godzinach
od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

8. Kontakt telefoniczny:
Osoba odpowiedzialna ze strony MGOPS w Rawiczu:
Marta Grzebieniowska tel. 65-546-10-02

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji