Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Ograniczenia w funkcjonowaniu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

2020-05-11

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz,

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.792 i 820), od dnia 11 maja 2020r. do odwołania wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1. MGOPS przyjmuje klientów wyłącznie w sprawach pilnych.

2. We wszystkich sprawach należy kontaktować się z pracownikami w godzinach pracy Ośrodka lub w terminie wyznaczonym przez pracownika.

3. Dokumenty można zostawić w siedzibie Ośrodka wrzucając je do skrzynki korespondencyjnej.
W trakcie wizyty w MGOPS Mieszkańcy zobowiązani są do:
- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, dezynfekcji rąk (dozownik znajduje się przy wejściu do budynku) oraz zachowania dystansu 2m od innych osób przed i w budynki MGOPS.
We wszystkich sprawach z pracownikami MGOPS można kontaktować się:

1. telefonicznie: (65)545-40-37 (tel. ogólny) w godz. 6:00-12:30 oraz 13:30-20:00 (bezpośrednie numery tel. do pracowników działów podane poniżej)

2. Mailowo: ops@rawicz.eu (sprawy ogólne)

3. Załatwianie spraw (elektronicznie) możliwe jest poprzez:
• Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
• Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
• Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

4. Załatwianie spraw (tradycyjnie) możliwe jest poprzez:
• Korespondencję listowną - Poczta Polska

Informujemy:
Wszystkie świadczenia przyznane decyzją administracyjną MGOPS wypłacane są z zachowaniem dotychczasowych terminów.

Pomoc niematerialna świadczona jest zgodnie z rozstrzygnięciem określonym w drodze decyzji administracyjnej MGOPS.

Bieżące decyzje administracyjne można odebrać w siedzibie Ośrodka (po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem) lub wysyłane są za pośrednictwem poczty polskiej.

Dyżury telefoniczne psychologa: tel. 535 519 905
- poniedziałek godz. od 14:30 do 17:00
- wtorek godz. godz. od 16:00 do 19:00
- czwartek godz. od 12:00 do 16:00

Dyżury telefoniczne prawnika: tel. 65 546 39 53
- we wtorki i czwartki godz. od 16:00 do 17:30

Wsparcie dla ofiar przemocy: adres email: przemoc@opsrawicz.pl
Dyżury pod nr tel. 500 775 287 od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 20:00

Porady telefoniczne dla seniorów – przesyłanie zgłoszeń o osobach wymagających pomocy; wsparcie emocjonalne dla seniorów
tel. 500 774 841 w godz. od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.
Lokalne Centrum Wolontariatu – nabór wolontariuszy, koordynacja działań w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym m. in. wykupienie leków, zrobienie drobnych zakupów, dostarczenie posiłków – tel. 500 774 841 w godz. od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.

Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej – wsparcie dla Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej m.in.: doradztwo specjalistyczne w zakresie doboru wsparcia funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej w kontekście „tarczy antykryzysowej” wraz z pomocą w wypełnieniu odpowiednich druków, informowanie o aktualnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach konkursów, pożyczek, wsparcie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie, rozliczaniu realizowanych projektów - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00 za pośrednictwem adresu e-mail: projekty@opsrawicz.pl , tel. 500 774 841.

BEZPOŚREDNIE NUMERY TELEFONÓW

Pracownicy socjalni - biuro 104
Wojciech Bawolski, Agnieszka Basa, Anna Stolarek
tel. (65) 546-70-97
biuro nr: 104

Pracownicy socjalni - biuro 203
Lidia Operchał, Małgorzata Czupryna
tel. (65) 546-64-93
biuro nr: 203

Pracownicy socjalni - biuro 204
Ewa Dziewic, Marta Bzdęga, Katarzyna Jakubczyk
tel. (65) 546-64-92
biuro nr: 204

Pracownicy socjalni - biuro 212
Marzena Tawczyńska, Lidia Kasprzak
tel. (65) 546-10-04
biuro nr: 212

Pracownicy socjalni - biuro 213
Adam Banach, Stanisław Suchy, Jacek Szczerba
tel. (65) 546-64-95
biuro nr: 213

Sekcja świadczeń pomocy społecznej, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Stypendia i zasiłki szkolne. Karta Dużej Rodziny
Katarzyna Nowak, Magdalena Cichońska, Marta Grzebieniowska
tel.: (65) 546-10-02
biuro nr: 103

Dział Aktywności Lokalnej: Projekty UE. Lokalne Centrum Wolontariatu. Punkt Wsparcia Seniora. Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej
Natalia Purgacz, Kinga Klemczak (tel. kom. 500-774-841 dostępny od 8.00 do 18.00)
biuro nr: 105

Fundusz Alimentacyjny
tel. (65) 546-64-91
biuro nr: 205

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 206
tel. (65) 546-75-86
biuro nr: 206

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 207
tel. (65) 545-22-47
biuro nr: 207

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 208
tel. (65) 545-40-37
biuro nr: 208

Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Grota Roweckiego 9, 63 - 900 Rawicz
tel. (65)546-39-53
ades e-mail: mgow@rawicz.eu


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji