Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020

2020-02-11

Gmina Rawicz - realizator Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej na rok 2020 w wysokości 21.600,00 zł w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ”, z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zadaniem asystenta jest m.in.:
- pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności,
-załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.

Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Wsparciem planujemy objąć 2 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału, a także sytuacja osobista (np. osoby samotne, stopień niesamodzielności itp.). Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca usługa asystenta w wymiarze nie więcej jak 30 godzin a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych indywidualnie jednak nie przekraczających godzin od 7.00 do 22.00.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:
– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
lub
– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.
Planowany termin uruchomienia usług od stycznia 2020 roku, natomiast już dziś zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie osoby z niepełnosprawnością.
Więcej informacji można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, I piętro, pokój 214. Telefon 65-545-40-37

Druk zgłoszenia do udziału w programie można pobrać oraz treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej do pobrania w załączonych plikach.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji