Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

2019-10-01

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 października 2019 r. o godzinie 8.00. Zakończenie naboru wniosków następuje 31 października 2019 r. o godzinie 16.00. Nabór wniosków odbywa się w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 16.00. Projekt, który otrzyma dofinansowanie powinien zacząć funkcjonować zgodnie z celami konkursu nie później niż od dnia 1 lutego 2020 roku.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się osoby prawne oraz instytucje działające na rzecz osób z demencją i / lub ich opiekunów.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, zarówno prowadzące jak i nie prowadzące działalności gospodarczej.

Wnioski o dofinansowanie należy doręczyć na adres:Fundacja Razem Zmieniamy Świat87 – 100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/267. Wniosek o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach.

Opis koperty powinien zawierać:
a. nazwę i adres adresata
b. nazwę i adres nadawcy
c. dopisek: Konkurs DAMY RADĘ.

Wersja elektroniczna wniosku powinna być wysłana na adres mailowy fundacja@tzmo.com.pl i zatytułowana„wniosek o dofinansowanie projektu wsparcia opiekunów oraz rodzin osób z demencją”.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku są dostępne na stronie internetowej fundacji https://damy-rade.info/dok/konkurs


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji