Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


Bezpłatne badania mammograficzne w Rawiczu - 27 stycznia 2020

2020-01-08

Informujemy o bezpłatnych badaniach mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ. W 2020 roku po raz pierwszy w Programie mogą uczestniczyć Panie z rocznika 1970. Zależy nam bardzo na dotarciu do nich z tą informacją, ze względu na fakt, że są w grupie roczników 1966 – 1970, które nie otrzymują indywidualnych zaproszeń na badania mammograficzne.

czytaj całość publikacji "Bezpłatne badania mammograficzne w Rawiczu - 27 stycznia 2020 "

Dołączone pliki:


APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH

2019-11-12

W związku z nadchodzącym niskimi temperaturami zwracamy się do mieszkańców Gminy Rawicz z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych, w miejscach nieogrzewanych i opuszczonych. Prosimy również o sygnalizowanie niepokojących sytuacji wszystkich tych, których zachowanie może wskazywać na konieczność udzielania pomocy medycznej lub socjalnej.

czytaj całość publikacji "APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH"


Paczki żywnościowe w styczniu 2020r. Podprogram 2019

2020-01-14


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2020-01-27 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 16.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.


APLIKACJA MOBILNA DLA OFIAR PRZEMOCY: TWÓJ PARASOL

2020-01-14

„Twój Parasol” to aplikacja mobilna, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych oraz możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Aplikacja "Twój Parasol" jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store. Dostępna jest także na stronie internetowej www.twojparasol.com


Czytaj dalej: Przemoc w rodzinie: Przydatne linki: https://twojparasol.com/


ASOS 2020 – ruszyła nowa edycja programu!

2020-01-13

Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 10% wartości dotacji. Wkładem własnym może być zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. O dofinansowanie w programie mogą się starać m.in. lokalne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i organizacje wyznaniowe.

Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i złożyć (wyłącznie w wersji elektronicznej!) za pomocą Generatora Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl.

Rząd przeznaczył na tegoroczną edycję programu łącznie 40 mln zł – tyle samo, co w roku ubiegłym.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem:
http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/458


Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.

2020-01-08


W miesiącu grudniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia integracyjne, spotkania z specjalistami, zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne,

Dołączona galeria:

Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie w miesiącu styczniu 2020r.

  2019-12-27


  Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram terapii snoezelen I 2020r.

  2019-12-19

  Dołączone pliki:


  Harmonogram terapii biofeedback I 2020r.

  2019-12-19

  Dołączone pliki:


  Harmonogram poradnictwa psychologicznego na miesiąc I, II 2020r.

  2019-12-19

  Dołączone pliki:


  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2019-12-16

  Podprogram 2019

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie ponownie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
  Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

  czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

  Dołączone pliki:


  Nabór na stanowisko Główny Księgowy

  2019-12-16

  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy

  Dołączone pliki:


  Zajęcia w ramach projektu Pokonaj Bariery

  2019-12-03


  W miesiącu listopadzie 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne. Ponadto w miesiącu listopadzie 2019r. uczestnicy Klubów Seniora mieli możliwość wyjścia do Teatru.

  Dołączona galeria:

  Zajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj Bariery

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu grudniu 2019r

   2019-12-02

   Dołączone pliki:


   Realizacja projektu socjalnego Kurs na rodzinę

   2019-12-02

   W ramach projektu socjalnego pt „Kurs na rodzinę” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 rodzin, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

   Celem projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich 10 rodzin objętych działaniami.

   W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z metodami rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny, ideą sensoplastyki oraz integracji sensorycznej, zagadnieniami z zakresu ustalania granic w rodzinie, oraz sposobami wdrażania reguł i zasad. Działania projektowe odbywać się będą od listopada 2019 r., do końca grudnia 2020 r.


   Harmonogram terapii biofeedback XII 2019r.

   2019-11-29

   Dołączone pliki:


   Harmonogram terapii snoezelen XII 2019

   2019-11-28


   Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   21 listopada –Dzień Pracownika Socjalnego.

   2019-11-22

   Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu otrzymali wyróżnienie za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019.
   W uroczystości wręczenia wyróżnienia przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie uczestniczyli: Marzena Tawczyńska Starszy specjalista pracy socjalnej – Koordynator, Dyrektor MGOPS Władysława Czajkowska, Paweł Szybaj Z-ca Burmistrza Gminy Rawicz.
   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło działalność Ośrodka za konsekwentnie realizowaną pracę środowiskową, wdrażanie nowych rozwiązań, innowacji i programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Rawicz.

   Dołączona galeria:

   21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.21 listopada –Dzień  Pracownika Socjalnego.

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

   Dołączone pliki:


   Dzień Pracownika Socjalnego

   2019-11-21

   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego , składam pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy podziękowania za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.
   Życzę satysfakcji z wykonywanego zawodu, sukcesów w podejmowanych cennych inicjatywach na rzecz społeczności lokalnych oraz pomyślności w życiu osobistym.

   Dyrektor
   Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Rawiczu
   Władysława Czajkowska


   Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie, w grudniu 2019r.

   2019-11-18

   MGOPS w Rawiczu informuje o zmianie terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie MGOPS, w grudniu 2019r.:

   - TRZECI CZWARTEK - 12 GRUDNIA 2019r.
   - TRZECI PIĄTEK - 13 GRUDNIA 2019r.
   - CZWARTY PONIEDZIAŁEK - 16 GRUDNIA 2019r.
   - CZWARTA ŚRODA - 18 GRUDNIA 2019r.
   - CZWARTY CZWARTEK -16 GRUDNIA 2019r.


   Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

   2019-11-06

   Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

   czytaj całość publikacji "Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”"


   Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

   2019-11-06

   Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

   czytaj całość publikacji "Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej"


   Aktywności w Klubach Seniora

   2019-11-04


   W miesiącu październiku 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia rękodzielnicze, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne.

   Dołączona galeria:

   Aktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach Seniora

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    Harmonogram terapii snoezelen listopad 2019

    2019-10-31


    Harmonogram terapii - w załączeniu

    Dołączone pliki:


    Harmonogramy zajęć w miesiącu listopadzie 2019r. w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

    2019-10-31


    Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram terapii biofeedback w miesiącu listopadzie 2019r.

    2019-10-31


    Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,

    2019-10-17

    Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.
    Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.
    Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

    czytaj całość publikacji "Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,"


    Asystent rodziny

    2019-10-16

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zatrudni asystenta rodziny. Szczegóły w załącznikach.

    Dołączone pliki:


    Zajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

    2019-10-07


    W miesiącu wrześniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia z fizjoterapeutą, wycieczki, zajęcia plastyczne, spotkania z psychologiem, zajęcia muzyczne, zajęcia rękodzielnicze.

    Dołączona galeria:

    Zajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


     Podprogram 2019 - aktualizacja

     2019-10-03


     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
     Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o jeden miesiąc tj.: do końca lipca 2020.
     Przewidywane pierwsze dostawy paczek żywnościowych mają nastąpić w grudniu 2019r.
     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że na bieżąco będzie informował o terminach składania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podrogram 2019 oraz terminach wydawania paczek.


     Harmonogram zajęć w miesiącu X 2019r. w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

     2019-10-01


     Harmonogram zajęć znajdują się w załączeniu.

     Dołączone pliki:


     Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ

     2019-10-01

     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

     czytaj całość publikacji "Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ"


     Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny

     2019-10-01

     Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

     czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny"


     Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

     2019-10-01

     Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

     czytaj całość publikacji "Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją"


     Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

     2019-09-30


     Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego systematycznie korzystają ze wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.: terapii biofeedback, terapii snoezelen i indywidualnego poradnictwa psychologicznego

     Dołączona galeria:

     Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

      Harmonogram terapii snoezelen na miesiąc X 2019r.

      2019-09-27


      Harmonogram terapii snoezelen n- w załączeniu

      Dołączone pliki:


      Harmonogram terapii biofeedback na miesiąc X 2019r.

      2019-09-27


      Harmonogram terapii biofeedback - w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      Harmonogram poradnictwa psychologicznego

      2019-09-27


      Harmonogram poradnictwa psychologicznego - w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      Realizacja projektu socjalnego „Aktywny bezrobotny”.

      2019-09-19

      W ramach projektu socjalnego pt „Aktywny bezrobotny” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

      czytaj całość publikacji "Realizacja projektu socjalnego „Aktywny bezrobotny”."


      Z Fundacją PZU po lekcjach

      2019-09-17

      Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

      czytaj całość publikacji "Z Fundacją PZU po lekcjach"


      Opieka wytchnieniowa

      2019-09-16

      W gminie Rawicz jest realizowany resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

      czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa"

      Dołączone pliki:


      Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

      2019-09-12

      Zakończenie projektu socjalnego „ Radość jest w nas”

      W dniu 28.08.2019 roku zakończono realizację projekt pn. „ Radość jest w nas”.
      Projekt realizowany był w okresie od 10 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019 przez 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny MGOPS w Rawiczu. Zajęcia były prowadzone jeden raz w tygodniu i obejmowały:
      -zabawy integracyjne
      -zabawy sportowe
      -zagadki i łamigłówki
      -warsztaty plastyczne
      -pogadanki profilaktyczne.

      czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas"

      Dołączona galeria:

      Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


       Harmonogram poradnictwa psychologicznego wrzesień 2019r.

       2019-09-04


       Harmonogram znajduje się w załączeniu.

       Dołączone pliki:


       Konsultacje społeczne planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu

       2019-09-03

       W załączeniu plakat w sprawie konsultacji społecznych planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.

       Dołączone pliki:


       Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego

       2019-09-03

       Szanowni Państwo,

       Organizacje pozarządowe działają, żeby realizować swoje misje społeczne. Czy mogą przy tym prowadzić działalność gospodarczą? Dlaczego nie! Zapraszamy do kontaktu z zespołem leszczyńskiego OWES i sprawdzenia możliwości swojej organizacji pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej i przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

       W subregionie leszczyńskim działa ich już ponad 40 przedsiębiorstw społecznych, które łączą misję społeczne z działalnością gospodarczą. Najczęściej działają w branżach tj.:
       - Gastronomia
       - Usługi sprzątające, opiekuńcze, budowlane
       - Pielęgnacja zieleni.

       W ramach leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym można uzyskać do 22 tys. dotacji!

       Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego planowany jest w dniach 1-3 października.

       Zapraszamy do kontaktu (Magdalena Wróblewska, 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl).


       Zajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

       2019-09-02


       W miesiącu sierpniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne i muzyczne, spotkania z specjalistami, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia z fizjoterapeutą, wyjście do kina, gry stolikowe.

       Dołączona galeria:

       Zajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

        Harmonogram planowanych działań wrzesień 2019

        2019-08-29


        Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj bariery - w załączeniu

        Dołączone pliki:


        Harmonogramy zajęć w klubach Seniora

        2019-08-29


        Harmonogramy zajęć w klubach Seniora znajdują się w załączeniu.

        Dołączone pliki:


        Informacja w sprawie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

        2019-08-28

        W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a (pokój nr 217), od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się od miesiąca lutego danego roku szkolnego wnioski należy składać do dnia 15 lutego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tych terminów.


        Harmonogram terapii snoezelen IX 2019

        2019-08-28


        Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

        Dołączone pliki:


        Działania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nas

        2019-08-22

        W ramach projektu socjalnego „ Radość jest w nas” odbywają się w wakacje zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.
        Cel główny projektu: Zagospodarowanie czasu wolnego dla 10 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie wakacji letnich od 10.07.2019r. do 28.08.2019r.
        W prowadzenie projektu zaangażowanych jest 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

        Prowadzone są m. in. zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, pogadanki np. Zwierzę to mój przyjaciel, zagadki i łamigłówki, które cieszą się zainteresowaniem dzieci.
        Wszystkie zabawy są prowadzone w myśl…bo radość jest w nas

        Zakończenie projektu planowane jest w dniu 28.08.2019.
        Na uczestników zajęć czeka jak zwykle dobra zabawa i wiele atrakcji.

        Dołączona galeria:

        Działania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nas

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


         RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

         2019-08-19

         RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie wprowadzani nowych form usług społecznych i zdrowotnych na terenie gminy Rawicz - dokument w załączeniu.

         Dołączone pliki:


         Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

         2019-08-05

         Baza teleadresowa - w załączeniu

         Dołączone pliki:


         KLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIE

         2019-07-26


         W miesiącu lipcu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: ognisko integracyjne, zajęcia komputerowe, gimnastykę, wycieczkę, spotkania z specjalistami, gry stolikowe, zajęcia plastyczne i muzyczne.

         Dołączona galeria:

         KLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIE

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


          Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

          2019-07-26

          Dołączone pliki:


          HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK I TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019R.

          2019-07-26

          Dołączone pliki:
          Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

          przejdź do góry...

          Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji