Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Przetargi i zapytania ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.23.2020

2020-10-21

Zapytanie ofertowe - PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORAZ DORADZTWA INDYWIDUALNEGO DLA PRACOWNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.22.2020

2020-10-14

Zapytanie ofertowe - PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY POTENCJAŁÓW I POTRZEB W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe - świadczenie usług opieki wytchnieniowej

2020-07-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie : świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, w tym dzieci - w załaczeniu

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe - dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

2020-07-20

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie : Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Rawicz – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.3.2020

2020-03-04

Zapytanie ofertowe - malowanie pomieszczeń biurowych w Rawiczu.

Dołączone pliki:


Zamówienie na usługi społeczne

2019-11-15

Zamówienie na usługi społeczne na Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. - w załączeniu

Dołączone pliki:


Zamówienie na usługi społeczne

2019-11-15

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. - w załączeniu

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 299KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik PDF, 561KB)
 3. Procedura zamówienia (plik PDF, 3392KB)
 4. Załącznik nr 1 (plik PDF, 6326KB)
 5. Załącznik nr 2 (plik DOC, 37KB)
 6. Załącznik nr 3 (plik DOC, 43KB)
 7. Załącznik nr 4 (plik DOC, 46KB)
 8. Załącznik nr 5 (plik DOC, 35KB)
 9. Załącznik nr 6 (plik DOC, 28KB)
 10. Załącznik nr 7 (plik PDF, 1009KB)
 11. Załącznik nr 8 (plik PDF, 1166KB)
 12. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 21.11.2019r. (zam. 2019-11-21) (plik PDF, 287KB)
 13. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 25.11.2019 (zam 2019-11-25) (plik PDF, 140KB)
 14. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2019(zam. 2019-11-28) (plik PDF, 341KB)
 15. Ogłoszenie o wyborze oferenta z dnia 06.12.2019r.(zam. 2019-12-06) (plik PDF, 419KB)
 16. Ogłoszenie o wyborze oferenta - korekta z dnia 09.12.2019r(zam. 2019-12-09) (plik PDF, 453KB)
 17. Informacja o udzieleniu zamówienia (zam. 2019-12-20) (plik PDF, 170KB)

Zamówienie na usługi społeczne

2019-11-15

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. - w załączeniu

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 297KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik PDF, 585KB)
 3. Procedura zamówienia (plik PDF, 3404KB)
 4. Załącznik nr 1 (plik DOC, 1610KB)
 5. Załącznik nr 2 (plik DOC, 40KB)
 6. Załącznik nr 3 (plik DOC, 28KB)
 7. Załącznik nr 4 (plik DOC, 39KB)
 8. Załącznik nr 5 (plik DOC, 64KB)
 9. Załącznik nr 6 (plik DOC, 42KB)
 10. Załącznik nr 7 (plik DOC, 46KB)
 11. Załącznik nr 8 (plik DOC, 35KB)
 12. Załącznik nr 9 (plik DOC, 27KB)
 13. Załącznik nr 10 (plik PDF, 1023KB)
 14. Załącznik nr 11 (plik PDF, 1159KB)
 15. Wyjaśnienia z dnia 22.11.2019(zam. 2019-11-22) (plik PDF, 393KB)
 16. Wyjaśnienia nr 2 25.11.2019 (zam. 2019-11-25) (plik PDF, 137KB)
 17. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2019 (zam. 2019-11-28) (plik PDF, 206KB)
 18. Ogłoszenie o wyborze oferenta z dnia 06.12.2019r.(zam. 2019-12-06) (plik PDF, 323KB)
 19. Informacja o udzieleniu zamówienia (zam. 2019-12-20) (plik PDF, 157KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.12.2019

2019-10-22

Zapytanie ofertowe - remont łazienki damskiej na parterze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.11.2019

2019-10-22

Zapytanie ofertowe - podjazd dla wózków inwalidzkich przy wyjściu z tyłu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.9.2019

2019-10-08

Zapytanie ofertowe - wymiana okien na I piętrze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.8.2019

2019-08-26

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.4.2019

2019-07-18

Zapytanie ofertowe na dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz - w załączeniu

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe NR MGOPS.I.321.ZO.3.2019

2019-07-16

Zapytanie ofertowe: wymiana okien w pracowni multimedialnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rawiczu - w załączeniu.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.I.321.ZO.2.2019

2019-06-19

Zapytanie ofertowe na: Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu na zajęcia z miejsca zamieszkania do Ośrodka i odwóz z Ośrodka do miejsca zamieszkania. Zapytanie ofertowe w załączeniu.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.30.2019

2019-05-21

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr MGOPS.FE.503.13.2019

2019-04-15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr MGOPS.FE.503.10.2019

2019-04-11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę wyposażenia Sali Snoezelen.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR MGOPS.FE.503.7.2019

2019-04-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę mebli i wyposażenia Sali Biofeedback.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.6.2019

2019-04-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Sale Biofeedback i Snoezelen.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE nr MGOPS.FE.503.5.2019

2019-04-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 25 uczestników projektu.

Dołączone pliki:


Zamówienie na usługi społeczne

2018-11-23

Zamówienie na usługi społeczne - gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:


Zamówienie na usługi społeczne

2018-11-23

Zamówienie na usługi społeczne - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dołączone pliki:


Zamówienie na usługi społeczne

2018-11-23

Zamówienie na usługi społeczne - usługi opiekuńcze

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.I.321.ZO.6.2018

2018-07-17

Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.I.321.ZO.5.2018

2018-07-12

Zapytanie ofertowe - dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.27.2018

2018-05-16

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.18.2018

2018-04-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik PDF, 2008KB)
 2. Formularz oferty - załącznik Nr 1 (plik DOC, 119KB)
 3. Załącznik Nr 1 do umowy (plik DOC, 122KB)
 4. Załącznik Nr 2 do umowy (plik DOC, 121KB)
 5. Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 144KB)
 6. Załącznik Nr 3 do umowy (plik DOC, 127KB)
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (plik DOC, 113KB)
 8. Załącznik Nr 4 do umowy (plik DOC, 124KB)
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie (plik DOC, 101KB)
 10. Załącznik Nr 5 Ankieta ewaluacyjna (plik DOC, 107KB)
 11. Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik DOC, 103KB)
 12. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet I (plik DOC, 151KB)
 13. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet II (plik DOC, 151KB)
 14. Załącznik Nr 7 wzór umowy powierzenia (plik DOC, 965KB)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2018-05-10) (plik PDF, 215KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.15.2018

2018-04-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik PDF, 2060KB)
 2. Załącznik Nr 1 do umowy (plik DOC, 122KB)
 3. załącznik Nr 1 Formularz oferty (plik DOC, 125KB)
 4. Załącznik Nr 2 do umowy (plik DOC, 121KB)
 5. Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 192KB)
 6. Załącznik Nr 3 do umowy (plik DOC, 127KB)
 7. Załącznik Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (plik DOC, 113KB)
 8. Załącznik Nr 4 do umowy (plik DOC, 124KB)
 9. Załącznik nr 4 oświadczenie (plik DOC, 101KB)
 10. Załącznik Nr 5 Ankieta ewaluacyjna (plik DOC, 107KB)
 11. Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik DOC, 103KB)
 12. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet I (plik DOC, 154KB)
 13. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet II (plik DOC, 151KB)
 14. Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Pakiet III (plik DOC, 150KB)
 15. Załącznik Nr 7 wzór umowy powierzenia (plik DOC, 965KB)
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2018-04-26) (plik PDF, 207KB)

Zamówienie na usługi społeczne

2017-11-24

Zamówienie na usługi społeczne - specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dołączone pliki:


Zamówienie na usługi społeczne

2017-11-23

Zamówienie na usługi społeczne - usługi opiekuńcze

Dołączone pliki:


Zamówienie na usługi społeczne

2017-11-22

Zamówienie na usługi społeczne - gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-08-04

Zapytanie ofertowe - dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.40.2017

2017-05-11

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe Nr MGOPS.FE.503.30.2017

2017-04-24

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla 15 uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik PDF, 5477KB)
 2. załącznik Nr 1 Formularz oferty (plik DOC, 128KB)
 3. Załącznik Nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 252KB)
 4. Załącznik Nr 3 wykaz kadry (plik DOC, 116KB)
 5. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (plik DOC, 113KB)
 6. Załącznik nr 5 oświadczenie (plik DOC, 101KB)
 7. Załącznik nr 6 oświadczenie o braku powiązań osobowych (plik DOC, 103KB)
 8. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet I (nieaktualne) (plik DOC, 147KB)
 9. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet II (nieaktualne) (plik DOC, 148KB)
 10. Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Pakiet III (nieaktualne) (plik DOC, 147KB)
 11. Załączniki do umowy (plik INNY TYP, 259KB)
 12. Zalaczniki nr 7 - ZMIENIONE (zam .2017-04-26) (plik INNY TYP, 178KB)
 13. Zawiadomienie o zmianie wzorów dokumentów do zapytania ofertowego (zam.2017-04-26) (plik PDF, 506KB)
 14. Pytania i odpowiedzi dot. zapytania ofertowego (zam. 2017-04-27) (plik PDF, 459KB)
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty (zam. 2017-05-10) (plik PDF, 594KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.29.2017

2017-04-10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „Postaw na TAK!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla 15 uczestników Projektu „Postaw na TAK!”

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.9.2017

2017-02-20

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE.503.6.2017

2017-02-07

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu pn. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy zapewniającego zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe Nr MGOPS.FE.503.23.2016

2016-12-14

Zapytanie ofertowe Nr MGOPS.FE.503.23.2016 na realizację zadania pn. usługa asystenta rodziny dla uczestników projektu: "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU " w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowane go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2016-11-29

Przetarg nieograniczony na: „Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2016-11-28

Przetarg nieograniczony na: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85312000 - 9

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2016-11-25

Przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze”
CPV 85312000 - 9

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr MGOPS.I.321.ZO.10.2016

2016-10-19

Zapytanie ofertowe - USŁUGA REMONTU KORYTARZA W CELU WYKONANIA BEZPIECZNEGO WYJŚCIA Z BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAWICZU DO CZĘŚCI REKREACYJNEJ

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr MGOPS.FE.503.3.2016

2016-09-29

Zapytanie ofertowe - zajęcia psychologiczne

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr MGOPS.FE.503.2.2016

2016-09-29

Zapytanie ofertowe - poradnictwo prawne

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr MGOPS.FE.503.1.2016

2016-09-29

Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2015-11-19

Przetarg nieograniczony na: „Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”

CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2015-11-17

Przetarg nieograniczony na: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2015-11-17

Przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2014-11-26

Przetarg nieograniczony na „Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2014-11-18

przetarg nieograniczony na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2014-11-14

Przetarg nieograniczony na „Usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2014-07-16

Przetarg nieograniczony na Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz
CPV 55.52.31.00 – 3
55.52.40.00 – 9

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2013-11-19

Przetarg nieograniczony na Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2013-11-18

Przetarg nieograniczony na Specjalistyczne usługi opiekuńcze CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2013-11-15

Przetarg nieograniczony na Usługi opiekuńcze CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-10-21

Dot. udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro na: USŁUGI REMONTOWE ZWIĄZANE Z MALOWANIEM POMIESZCZEŃ, DRZWI I WYMIANĄ NAWIERZCHNI PODŁÓG W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RAWICZU

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2013-09-25

Dot. udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro na: USŁUGI REMONTOWE ZWIĄZANE Z MALOWANIEM POMIESZCZEŃ, DRZWI I WYMIANĄ NAWIERZCHNI PODŁÓG W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W RAWICZU

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-09-13

Trzydniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla rodzin
w ramach projektu „Twój wybór–Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, ,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2013-07-24

Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz.

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2013-07-01

Usługi szkoleniowe i kursy zawodowe dla uczestników Projektu systemowego p.n. Twój wybór - Twoja szansa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2012-11-26

Przetarg nieograniczony na „Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2012-11-06

przetarg nieograniczony na: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze” CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2012-11-06

Przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze” CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG

2012-10-11

Trzydniowy wyjazd szkoleniowo - integracyjny dla rodzin

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG NR MGOPS.FE.507.6.2012

2012-08-20

DWUDNIOWY WYJAZD SZKOLENIOWO - INTEGRACYJNY DLA RODZIN

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE2.507.8.12

2012-08-20

Zorganizowanie i przeprowadzenie integracyjnej imprezy plenerowej w stylu country dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Otwórzmy się na świat”, kadry projektu, gości oraz społeczności lokalnej (około 250-300 osób).

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG

2012-08-09

MGOPS.FE.507. 6.2012
W związku z realizacją projektu systemowego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu pn „Twój wybór –Twoja szansa” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, ,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi : DWUDNIOWY WYJAZD SZKOLENIOWO- INTEGRACYJNY DLA RODZIN

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG

2012-08-07

W związku z realizacją projektu systemowego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu pn „Twój wybór –Twoja szansa” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, ,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi : DWUDNIOWA WYCIECZKA – KOPERNIK I DINOZAURY

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2012-07-24

„Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz”
CPV 55.52.31.00 – 3
55.52.40.00 – 9

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2012-07-23

Przetarg nieograniczony na: „Usługi szkoleniowe i kursy zawodowe dla uczestników Projektu systemowego p.n. Twój wybór – Twoja szansa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Dołączone pliki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (plik PDF, 3330KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF, 1421KB)
 3. Załacznik nr 1 do SIWZ (plik PDF, 208KB)
 4. Załacznik nr 2 do SIWZ (plik DOC, 89KB)
 5. Załacznik nr 3 do SIWZ (plik DOC, 91KB)
 6. Załacznik nr 4 do SIWZ (plik DOC, 99KB)
 7. Załacznik nr 5 do SIWZ (plik DOC, 111KB)
 8. Wzór umowy - I Pakiet (plik PDF, 115KB)
 9. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)
 10. Wzór umowy - II Pakiet (plik PDF, 101KB)
 11. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)
 12. Wzór umowy - III Pakiet (plik PDF, 99KB)
 13. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)
 14. Wzór umowy - IV Pakiet (plik PDF, 99KB)
 15. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)
 16. Wzór umowy - V Pakiet (plik PDF, 104KB)
 17. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)
 18. Wzór umowy - VI Pakiet (plik PDF, 105KB)
 19. Załącznik do umowy (plik PDF, 106KB)
 20. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT (dodano 2012-08-22) (plik PDF, 2310KB)
 21. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Usługi (dodano 2012-09-03) (plik PDF, 2317KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-07-16

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS.FE2.507.7.12
Zorganizowanie i przeprowadzenie integracyjnej imprezy plenerowej

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG - DORADCA ZAWODOWY

2012-05-23

W związku z realizacją projektu systemowego „Twój wybór-Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 zapraszamy do składania ofert osoby zainteresowane ofertą.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG - PSYCHOLOG

2012-05-23

W związku z realizacją projektu systemowego „Twój wybór –Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 zapraszamy do składania ofert osoby zainteresowane ofertą.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG - PRAWNIK/RADCA PRAWNY

2012-05-23

W związku z realizacją projektu systemowego „Twój wybór-Twoja szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1; Poddziałanie 7.1.1 zapraszamy do składania ofert osoby zainteresowane ofertą.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2012-02-08

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MGOPS-FE2/507/1/12
Przeprowadzenie kursu samoobrony

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2011-11-21

„Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”

CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2011-11-08

„Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2011-11-04

„Usługi opiekuńcze” CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2011-09-02

Świadczenie usług w zakresie warsztatów dla uczestników projektu "Twój wybór-Twoja szansa" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2OO7-2OL3 Priorytet VII,Działanie 7.t, Poddziałanie 7.1.1. Szczegółowa treść zapytania ofertowego do pobrania w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe nr MGOPS-FE2-908-11/2011

2011-08-17

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2011-07-26

DOŻYWANIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY RAWICZ

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2010-11-25

„Gorący posiłek wraz z usługą podania dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu i obiadu wraz z dowozem dla osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej”
CPV 55.32.10.00 – 6
55.32.20.00 – 3
55.52.12.00 – 0

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2010-11-17

Przetarg nieograniczony na: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”
CPV 85.31.12.00 - 4

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2010-11-03

„Usługi opiekuńcze” CPV 85.31.20.00 - 9

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony

2010-07-21

Dożywianie uczniów z terenu Gminy Rawicz

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji