Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Projekty EFS 2008-2013


Podziękowanie

2009-03-14

link do strony www.efs.gov.pl

Podziękowanie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu
za wspólną realizację Projektu pn.
Działając indywidualnie - gospodarujemy wspólnie,
Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie

2009-03-06

link do strony www.efs.gov.pl

Ogłoszenie w gazecie Życie Rawicza (z nr 10 z dn. 06-03-2009)

Dołączone pliki:


Ogłoszenie

2008-12-06

link do strony www.efs.gov.pl

Ogłoszenie w gazecie Życie Rawicza (z nr 49 z dn. 06-12-2008)

Dołączone pliki:


Przystąpienie do Projektu "Działając indywidualnie – gospodarujemy wspólnie"

2008-11-20

link do strony www.efs.gov.pl

Od listopada 2008 do marca 2009 Centrum PISOP w partnerstwie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu realizuje projekt pn. Działając indywidualnie – gospodarujemy wspólnie. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy.

Celem ogólnym projektu jest zwiększanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym gminy.

Na cel ogólny projektu składają się następujące cele szczegółowe:

1. Podniesienie wiedzy z zakresu możliwości, korzyści płynących z podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych na terenach wiejskich.
2. Zidentyfikowanie lokalnych potrzeb i zasobów Gminy Rawicz.
3. Zwiększanie zaangażowania mieszkańców w życie społeczne gminy poprzez wspólną realizację zadań.
4. Integracja mieszkańców.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Gminy Rawicz (w tym osoby pełniące funkcję liderów lokalnych) zainteresowani poznaniem możliwości realizacji inicjatyw lokalnych na rzecz integracji społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Na projekt składają się następujące działania:

I. Spotkania informacyjne

Celem spotkań jest
podniesienie wiedzy z zakresu możliwości i korzyści płynących z podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych na terenach wiejskich, pozytywnych aspektów większej integracji społecznej mieszkańców gminy.

Na tematykę spotkań informacyjnych będą składały się takie zagadnienia jak:
dobre praktyki - przykłady inicjatyw lokalnych podejmowanych na terenach innych gmin wiejskich, zasady tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.
Ponadto animatorzy pomogą w zdiagnozowaniu lokalnych potrzeb mieszkańców, stworzeniu mapy zasobów Gminy oraz inicjatyw, jakie mogłyby zostać podjęte.

II. Spotkanie integracyjne dla wszystkich mieszkańców Gminy


Celem spotkania jest
integracja społeczna mieszkańców, zaangażowanie, włączenie się we wspólne działania.

Szczegółowa tematyka i forma spotkania zaproponowana zostanie przez mieszkańców, wyłoniona w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb i zasobów wśród mieszkańców. Do jego organizacji zaangażowani zostaną uczestnicy spotkań integracyjnych. III. Promocja projektu

Przez cały okres realizacji projektu prowadzona będzie jego promocja obejmująca:
przygotowanie materiałów promocyjnych, umieszczanie aktualnych informacji na stronach internetowych i w lokalnej prasie oraz rozsyłanie ich w Serwisie Informacyjnym.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji