Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Kontakt


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
faks 65 545-35-06
www.opsrawicz.pl
ops@rawicz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:EPUAP
Adres skrytki: /mgops-rawicz/SkrytkaESP
Godziny urzędowania:
• poniedziałek: 8.00-16.00
• wtorek - piątek: 7.00-15.00
NIP: 699-10-25-598
REGON: 410206891

Dane do dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków, not księgowych):
NABYWCA:
Gmina Rawicz ul. Marsz.J.Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
NIP: 699-187-10-57
ODBIORCA:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Pracownik przeszkolony z zakresu języka migowego:
Magdalena Wietrzychowska

Dostęp dla osób niepełnosprawnych w budynku: parter i piętro - bez ograniczeń

Telefon GŁÓWNY, sekretariat

Marlena Olejnik-Derlatko, Tomasz Wiśniewski

(65) 545-40-37
biuro nr: 209

Faks

(65) 545-35-06
biuro nr: 209

Dyrektor Władysława Czajkowska

(65) 545-40-37, 546-10-37
biuro nr: 210

Z-ca Dyrektora Elżbieta Marcinkowska

(65) 545-40-37, 546-75-90
biuro nr: 211

Z-ca Dyrektora Natalia Purgacz

Specjalista ds. wdrażania CUS w zakresie organizowania usług społecznych

tel.: (65) 546-10-01
biuro nr: 105

Główny Księgowy

Paulina Majewska
tel.: (65) 546-70-59

Z-ca Głównego Księgowego

Olimpia Maćkowiak
tel.: (65) 546-70-42

Księgowość

Małgorzata Grzebieniowska, Marlena Marcinkowska, Anna Maćkowiak
tel.: (65) 546-70-42

Dział Organizacyjny

Małgorzata Stasiak - Kierownik

Specjalista ds. wdrażania CUS w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Kinga Klemczak

tel. 500-774-841

Specjaliści ds. wdrażania CUS w zakresie bezpośedniego kontaktu z mieszkańcem

Wojciech Bawolski, Agnieszka Basa

tel.: (65) 546-10-02
biuro nr: 103

Sekcja Wspierania Rodziny, Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ewa Kochan - Kierownik
Agnieszka Matysiak-Semenków

(65) 546-70-97
biuro nr: 104

Punkt Konsultacyjny

Psycholog ds. uzależnień
Psycholog
Prawnik

Pracownicy socjalni - biuro 203

Lidia Operchał, Małgorzata Czupryna
(65) 546-64-93
biuro nr: 203

Pracownicy socjalni - biuro 204

Ewa Dziewic, Marta Bzdęga, Katarzyna Jakubczyk
(65) 546-64-92
biuro nr: 204

Pracownicy socjalni - biuro 212

Marzena Tawczyńska - Koordynator
Lidia Kasprzak
(65) 546-10-04
biuro nr: 212

Pracownicy socjalni - biuro 213

Adam Banach, Stanisław Suchy, Jacek Szczerba
(65) 546-10-04
biuro nr: 213

Pracownicy socjalni - biuro 214

Magdalena Cichońska
Anna Stolarek

(65) 546-64-95
biuro nr: 214

Asystenci Rodziny

Magdalena Grześkowiak
biuro nr 208

Fundusz Alimentacyjny

Magdalena Wietrzychowska
Marta Horodecka

(65) 546-64-91
biuro nr: 205

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 205

Magdalena Wietrzychowska
Marta Horodecka

(65) 546-64-91
biuro nr: 205

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 206

(65) 546-75-86
biuro nr: 206

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 207

(65) 545-22-47
biuro nr: 207

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Stypendia i zasiłki szkolne. Karta Dużej Rodziny. Sekcja świadczeń pomocy społecznej,

Katarzyna Nowak, Agnieszka Duszak, Marta Grzebieniowska

(65) 545-40-37
biuro nr: 208a

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze - biuro 208

(65) 545-40-37
biuro nr: 208

Specjalista ds. zamówień publicznych

Karolina Ignasiak

(65) 545-40-37
biuro nr: 217

DDPS - Kierownik

(65) 546-75-85
biuro nr: 107

Zespół Interdyscyplinarny

Elżbieta Marcinkowska - Przewodniczący Zespołu

Lokalne Centrum Wolontariatu

Natalia Purgacz - Koordynator
tel. (65) 546-10-01

Kinga Klemczak - Specjalista ds. wolontariatu
tel. 500-774-841

Punkt Wsparcia Seniora

Kinga Klemczak

tel. 500-774-841

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji