Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Karta Dużej Rodziny


Gminna Karta Dużej Rodziny

Gminna Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w zarządzeniu nr 960/2014 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2014r. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter biuro nr 103).

Prawo do posiadania karty przysługuje rodzinie zamieszkującej stale pod wspólnym
adresem na terenie Gminy Rawicz, składającą się z rodziców/rodzica, posiadających
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia
lub do ukończenia 21 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod
opieką rodzica, w tym rodziny zastępcze.

Karta jest wydawana z terminem ważności do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. W przypadku dzieci kończących w danym roku 18 lat lub 21 lat w sytuacji, gdy dziecko uczy się lub studiuje, termin ważności karty odpowiada dacie ukończenia w/w wieku, co może mieć wpływ na utratę prawa do korzystania z Karty przez pozostałych członków rodziny wielodzietnej.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1)w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych- dokument potwierdzający tożsamość,
2)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia-akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3)w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do 21 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce,
4)w przypadku dzieci niepełnosprawnych – dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz dokument potwierdzający tożsamość- w przypadku dzieci pełnoletnich,
5)w przypadku rodzin zastępczych- postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

Wykaz partnerów Gminnej Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie www.rawicz.pl (menu: Urząd Miejski - Karta Dużej Rodziny) oraz w załączeniu

Dołączone pliki:

Gminna Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz informujemy, że od stycznia 2015 wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będzie można załatwić w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 4a. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku oraz pragnące dokonać przedłużenia ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny mogą zgłaszać się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (parter, biuro nr 103) w godzinach urzędowania.

Ponadto przypominamy, iż rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu mogą ubiegać się o wydanie dwóch pozostałych kart tj. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Oferują szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej Polski oraz Wielkopolski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl oraz stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony Ośrodka (menu [Druki]) lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (parter, biuro nr 103).

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji