Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Wszystko co dobre, wcale nie musi kończyć się…

2014-11-28

Wczoraj tj. 27.11.2014 w czwartek, odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt Aktywny-Pozytywny.
W spotkaniu udział wzięły dzieci i ich rodzice, P. Władysława Czajkowska dyrektor MGOPS w Rawiczu, wychowawcy oraz wolontariuszki wspomagające projekt. Przy soku, wodzie oraz ciasteczkach odbyły się rozmowy na temat przebiegu projektu: warsztatach edukacyjnych, wyjściach na basen, do kina i do muzeum itp. Rodzice bardzo wysoko ocenili spotkania edukacyjne kocham i wychowuje, które prowadzone były przez psychologa. Punktem kulminacyjnym było podziękowanie dzieci swoim rodzicom za trud wychowania i wręczenie przez dzieci swoim mamom stosownego apelu dziecka, z kolei mamy miały przygotowane listy dla swoich dzieci. Jedna z mam odczytała swój list na forum grupy. Dostarczyła nam tym samym dużo wzruszeń i emocji…. Radosną niespodzianką było wręczenie dzieciom pięknych teczek prezentowych, (wypełnionych materiałami plastycznymi), które wręczała P. Władysława Czajkowska dyrektor MGOPS w Rawiczu. Aplauz dzieci wywołało również niespodziewane dostarczenie pysznej pizzy, na spotkanie podsumowujące projekt Aktywny- Pozytywny. Reasumując projekt zakończył się aktywnie i bardzo, bardzo pozytywnie.

Jednak to co bardzo ważne zgodnie z założeniami projektu, praca na rzecz dzieci
z Gminy Rawicz będzie realizowana dalej poprzez utworzenie i działalność

PUNKTU BEZPŁATNYCH KOREPETYCJI

Serdecznie zapraszamy dzieci z Gminy Rawicz

Trwa realizacja projektu AKTYWNY- POZYTYWNY

2014-10-27

Zgodnie z założeniami trwa realizacja projektu AKTYWNY- POZYTYWNY dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W zakresie realizacji projektu odbyły się następujące działania:
- ognisko integracyjne
–warsztaty edukacyjne dla dzieci ( nadal trwają)
- spotkanie z rodzicami dzieci biorących udział w projekcie z cyklu- spotkania
edukacyjne dla rodziców
- zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym: spacer „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”
i wyjście na basen
- spotkanie z kulturą regionu- zwiedzanie Muzeum Ziemi Rawickiej.

Przed nami jeszcze wiele atrakcji, edukacji i dobrej zabawy

Projekt AKTYWNY- POZYTYWNY - rekrutacja

2014-09-22

Zapraszamy rodziców z terenu Gminy Rawicz do zgłaszania swoich dzieci, do wzięcia udziału w projekcie: AKTYWNY- POZYTYWNY. Celem projektu jest:
ATRAKCYJNE ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DLA 15 DZIECI Z GMINY RAWICZ

W ramach projektu m.in.:
- ognisko, - warsztaty edukacyjne
- zajęcia sportowo – rekreacyjne (basen, kino itp.)
- spotkania z kulturą regionu itp.
Czas realizacji projektu:: od 15.09.2014 do 30.11.2014
Po zakończeniu realizacji projektu zostanie utworzony: PUNKT BEZPŁATNYCH KOREPETYCJI.
Kontakt: 65 546 70 42, 535 519 905

ZAPRASZAMY – REKRUTACJA DZIECI TRWA. Liczba miejsc ograniczona!!!!

Dołączone pliki:

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji