Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


Ograniczenia w funkcjonowaniu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu

2020-05-11

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz,

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.792 i 820), od dnia 11 maja 2020r. do odwołania wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

czytaj całość publikacji "Ograniczenia w funkcjonowaniu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu"


Wznowienie zdań realizowanych w ramach projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dofinansowanego z EFS.

2020-05-25

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu jako realizator projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego informuje, że zadania zawieszone w związku z ograniczeniami w stanie epidemii, zostają wznowione.
Terapiia Biofeedback – świadczona będzie o dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem.
Terapia Snoezelen - świadczona będzie od dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem.
Klub Seniora w Kątach i Szymanowie – zajęcia w Klubach Seniora prowadzone będą od dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem


Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

2020-05-25

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00.
Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.
W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:
Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie
Rethinking the implicit role of cultural heritage in society
Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie
Perspectives on and constructions of cultural heritage
Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój
Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals
Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego
Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage
Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne
Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.
W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.
Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.
Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie http://jpi-ch.eu/
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives
Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:
Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336
Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21


Uwaga na oszustwa.

2020-05-21

Drodzy Seniorzy,
w czasie pandemii nasiliły się oszustwa, których ofiarami są osoby starsze i samotne . Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu, zwracamy się z ogromną prośbą o ostrożność!
Pamiętajmy, że w kontaktach z innymi, nawet podczas rozmowy telefonicznej, musimy być bardzo uważni i ostrożni.
Zapamiętajmy, iż „żadna służba, która zajmuje się ściganiem przestępczości, nie może od nas żądać przekazania wartościowych rzeczy. Policja nie przyjmuje w depozyt ochronny żadnych pieniędzy i biżuterii (ŹRÓDŁO KPP RAWICZ).
Dodatkowo, jeśli ktoś podaje się za osobę z naszej rodziny lub jej przyjaciela, tzw,: metoda na wnuczka, zweryfikujmy czy rzeczywiście bliska nam osoba potrzebuje pomocy – zadzwońmy do innych członków rodziny, aby to sprawdzić.
Ostrożności nigdy za wiele.
Nie podawajmy przez telefon swoich danych czy numeru konta.
Pamiętajmy o numerach alarmowych – 997 oraz 112 ( z telefonu komórkowego).
Bardzo prosimy o zapoznanie się załączonymi grafikami.
Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie tej informacji, aby dotarła do jak największej liczby osób.

Dołączona galeria:

Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.Uwaga na oszustwa.

  TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN

  2020-05-15

  TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN - PRZYPOMINANYM O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA
  W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem od dnia 12.03.2020 r. zawieszone zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
  - Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
  Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl
  - Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
  Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com
  W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia
  Ponadto zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi ćwiczeniami związanymi z usprawnianiem funkcji poznawczych Seniorów.

  Dołączone pliki:


  Życzenia

  2020-05-15

  15 maja, co roku, przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny.
  Z tej okazji pragniemy życzyć Nam wszystkim, aby w naszych Rodzinach nigdy nie brakowało ciepła i bliskości. Aby czas wspólnie spędzony, szczególnie ostatnio, przynosił umocnienie więzi rodzinnych.

  Dołączona galeria:

  Życzenia

   Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

   2020-05-11

   Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.
   Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

   Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;
   Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2): Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
   Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji; Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań; Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.
   Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.
   Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.
   Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r.do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/


   Wsparcie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

   2020-05-11

   Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
   dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

   Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

   Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy:

   - Wsparcie dla seniorów obsługiwane jest przez Fundację ORCHidea.
   - Wsparcie dla osób doświadczających przemocy obsługiwane jest przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (PCPS).
   - Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin obsługiwane jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

   Dołączona galeria:

   Wsparcie dla SeniorówWsparcie dla osób doświadczających przemocyWsparcie dla osób w kryzysie psychicznym

   Dołączone pliki:


   Zmiana godzin dyżurów psychologa

   2020-05-07

   Informujemy o nowych godzinach dyżurów telefonicznych psychologa:
   - poniedziałek godz. 14.30 do 17.00
   - wtorek godz. 16.00 do 19.00
   - czwartek godz. 12.00 do 16.00

   Dyżur psychologa pełniony jest pod nr tel. 535-519-905.

   Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

   Dołączona galeria:

   Zmiana godzin dyżurów psychologa

    Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych

    2020-05-04

    Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.
    Pożyczka płynnościowa w wysokości do 100 tys. zł będzie mogła sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, opłaty za czynsz, koszt zakupu niezbędnego wyposażenia, czy zaległe zobowiązania wobec kontrahentów. Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Ich lista jest dostępna na stronie bgk.pl
    Rozwiązanie jest kierowane do: przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, organizacji pozarządowych, organizacji stworzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, spółek non-profit lub spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych.
    Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy i posiadanie przynajmniej jednego zamkniętego roku obrotowego. Organizacja powinna także spełniać kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
    Pożyczka płynnościowa dla PES uwzględnia specyfikę podmiotów, do których jest kierowana. Pożyczkobiorca może liczyć na preferencyjne oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku oraz 12-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych. Dodatkowo w sytuacji, gdy PES prowadzi sezonową działalność gospodarczą, spłata może nastąpić w ratach kwartalnych, a nie miesięcznych.
    Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej
    - maksymalna wartość pożyczki to 25 proc. wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł;
    -oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;
    -okres spłaty do 48 miesięcy;
    -karencja w spłacie do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);
    -w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);
    - łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;
    -brak prowizji i opłat;
    - przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.
    Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-plynnosciowe-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/


    SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE FIZJOTERAPEUTÓW

    2020-05-01

    Od 4 maja fizjoterapeuci ponownie będą świadczyli specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania uczestników projektu w ramach realizacji projektu "Pokonaj bariery". Usługi fizjoterapeutów świadczone będą w godzinach od 8.00 do 16.00 zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
    https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja


    KOMUNIKAT - wsparcie w okresie pandemii

    2020-04-29

    W załączeniu ulotka informacyjna na temat wsparcia w okresie pandemii

    Dołączone pliki:


    INSTRUKTAŻ ĆWICZEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU OBJĘTCH WSPARCIEM FIZJOTERAPEUTÓW

    2020-04-28

    Ćwiczenia usprawniające dla uczestników projektu.
    Poniżej zamieszczamy proponowany instruktaż ćwiczeń dla uczestników projektu objętych wsparciem fizjoterapeutów.
    Ponadto przypominamy, iż Fizjoterapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
    - Pan Maciej Stachowiak Tel. 790 806 926 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00), a także pod adresem mailowym: mcjbtn@gmail.com
    - Pani Zuzanna Pieprzyk Tel. 726 899 048 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00), a także pod adresem mailowym: zuza.zaremba@gmail.com
    Zachęcamy również do codziennych, regularnych ćwiczeń opracowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów w ramach programu „Aktywny senior w domu”, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia.
    Ćwiczenia dostępne są na stronie internetowej :
    https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywny-senior

    Dołączone pliki:


    Harmonogram Poradnictwa Psychologicznego

    2020-04-28

    Harmonogram do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w kwietniu 2020r.

    2020-04-27


    Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

    Artykuły spożywcze w ilości 1300 kg (tj.: 207 paczek żywnościowych), trafił do 88 osób i rodzin z Gminy Rawicz, w tym osób/rodzin odbywających kwarantannę.

    W sytuacjach, w których osoby i rodziny nie mogły samodzielnie odebrać żywności, paczki zostały dostarczone do domu, przez pracowników socjalnych, wolontariuszy Lokalnego Centrum Wolontariatu w Rawiczu oraz funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej w Rawiczu.


    Organizacje pozarządowe w Tarczy. Zwolnienie 50% z ZUS

    2020-04-27

    NGO zgodnie z przepisami zawartymi w Tarczy antykryzysowej mogą skorzystać z 50% zwolnienie ze składek ZUS.
    Zwolnienie z opłacenia 50 % należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:
    -przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
    -w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
    -w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.
    Ze zwolnienia 50% może skorzystać organizacja, która zatrudnia (zgłasza do ubezpieczenia) kilu czy nawet tylko jednego pracownika. NGO-sy zgłaszające do 9 ubezpieczonych mogą skorzystać z pełnego zwolnienia 100% składki!
    Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych mogą być zarówno pracownicy (zatrudnienie na umowę o pracę) jak i współpracownicy – np. zatrudniani w ramach umowy zlecenia. Zwolnienie będzie dotyczyć obu kategorii (form zatrudnienia). Obie kategorie będą się też oczywiście liczyły przy ustalaniu ile osób organizacja pozarządowa zgłosiła do ubezpieczenia. Zwolnienie 50% dotyczy płatników, który zgłosili do 49 osób
    Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek.
    Wniosek o zwolnienie można przekazać:
    -drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek na PUE ZUS
    -drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
    -za pośrednictwem poczty,
    - osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
    Na razie zwolnienie można otrzymać tylko za okres marzec, kwiecień i maj!
    Wniosek można złożyć już teraz. Graniczny termin na złożenie wniosku to 30 czerwca 2020 r.


    Milion dolarów na przeciwdziałanie skutkom pandemii

    2020-04-23

    Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności uruchomiła nowy program w postaci Funduszu Pomocowego w kwocie miliona dolarów na wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w czasach pandemii COVID-19.
    Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu skutkom pandemii. Obejmują swoją pomocą różne grupy społeczne – między innymi chorych, seniorów, bezdomnych, a także dzieci i młodzież. Wspierają pracę szpitali, placówek opieki społecznej, szkół, instytucji kultury, pomagają lokalnym liderom i działaczom społecznym. Same jednak także dotkliwie odczuwają skutki pandemii i mierzą się z poważnymi problemami – grozi im nie tylko ograniczenie skali i zakresu działań, ale często całkowite zawieszenie aktywności.
    Obecna sytuacja spowodowała znaczące przesunięcia w działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zespół Fundacji pozostaje w stałym kontakcie z Realizatorami jej programów. Na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i podejmuje kroki na rzecz rozwiązywania problemów, przed którymi stanęli Partnerzy PAFW oraz uczestnicy fundacyjnych przedsięwzięć.
    Utworzony przez PAFW Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 będzie nie tylko wspierał bieżące działania organizacji zaangażowanych w programy Fundacji, jakie podejmują one w odpowiedzi na kryzysową sytuację, ale również zaoferuje pomoc w wypracowaniu i realizacji działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie.
    Od 20 lat, w ramach swoich programów, PAFW aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku, a także lokalnych liderów oraz inicjatywy społeczne. Obecnie, w czasie pandemii, dąży do tego, aby utrzymać ciągłość podjętych wcześniej działań oraz pomóc organizacjom obywatelskim w zachowaniu ich dorobku. Już w marcu Fundacja udzieliła pomocy kilkunastu organizacjom pełniącym rolę Realizatorów programów PAFW w postaci środków finansowych o łącznej kwocie 200 tysięcy zł na bieżące potrzeby związane z ochroną pracowników, czy zakupem sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej.
    W ramach nowego programu, od maja, organizacje zaangażowane w programy PAFW będą mogły aplikować o środki finansowe z Funduszu Pomocowego na dostosowanie swojej działalności do obecnej sytuacji, inicjowanie nowych przedsięwzięć, uruchomienie szerszych projektów, czy akcji interwencyjnych. Organizacje te będą mogły liczyć także na pomoc instytucjonalną, polegającą na dofinansowaniu niezbędnych kosztów administracyjnych i wynagrodzeń. Wsparcie będzie udzielane w trybie ciągłym.
    Ponadto w kolejnych miesiącach zostanie przeprowadzony otwarty konkurs grantowy, którego zasady będą oparte na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji pierwszego etapu programu.
    Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” będzie Fundacja Edukacja dla Demokracji – wieloletni partner PAFW w prowadzeniu programu „Przemiany w Regionie” (RITA).
    Więcej informacji:
    Martyna Bogaczyk, Prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji
    Tel. 601 458 653
    martyna.bogaczyk@fed.org.pl
    Marianna Hajdukiewicz, Dyrektor Programowa w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
    Tel. 22 550 28 00
    m.hajdukiewicz@pafw.pl


    Europejski Korpus Solidarności – Znak Jakości. Zdobądź go!

    2020-04-22

    Europejski Korpus Solidarności dofinansowuje działania o charakterze solidarnościowym z udziałem wolontariuszy, pracowników i stażystów z zagranicy i z Polski.
    Komisja Europejska uruchomiła program skierowany do organizacji, instytucji i firm. Z Programu mogą korzystać organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro.
    Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom i instytucjom działającym w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub pracować na rzecz zaangażowanej społecznie organizacji.
    W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje, instytucje i firmy mogą realizować różne działania:
    Projekty Wolontariatu, które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. W ramach Staży i miejsc pracy organizacje i firmy prowadzące działania o charakterze solidarnościowym mogą gościć stażystę lub pracownika polskiego lub zagranicznego. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.
    Jakie organizacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności:
    Projekty Wolontariatu - organizacje, które wskazuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie jako miejsca mogące korzystać z pracy wolontariuszy;
    Staże i miejsca pracy - firmy, instytucje, organizacje prowadzące działania o charakterze solidarnościowym, CSR;
    Projekty Solidarności - grupy młodych ludzie (minimum 5 osób w wieku 18-30 lat) wspierane przez organizację.
    Organizacje zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na działania z udziałem wolontariuszy, pracowników, stażystów muszą uzyskać najpierw Znak Jakości, aby móc ubiegać się o dofinansowanie projektów.
    Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://eks.org.pl/o-korpusie/


    Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

    Szczegółowe informacje nt. Znaku Jakości

    Terminy składania wniosków o przyznanie Znaku Jakości: na bieżąco.

    Organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektów.

    Terminy składania wniosków o dofinansowanie w 2020 r.:

    7 maja 2020 do godz. 12.00
    1 października 2020 r. do g. 12.00


    Fundacja ORLEN: program grantowy „Czuwamy! Pamiętamy!”

    2020-04-22

    Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do trzeciej edycji programu granatowego dla społeczności lokalnych „Czuwamy! Pamiętamy!. Do 18 maja 2020 roku organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie rewitalizacji bądź stworzenia Miejsca Pamięci. Budżet programu to 190 tys. złotych. Sprawdź, złóż wniosek! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/czuwamy-pamietamy.aspx


    Załatwianie spraw w MGOPS

    2020-04-22

    Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz

    W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19, nadal nie ma możliwości bezpośredniej obsługi interesantów w Ośrodku.

    Pracownicy pozostają do dyspozycji Państwa:
    1. telefonicznie: (65)545-40-37 (tel. ogólny) w godz. 6:00-12:30 oraz 13:30-20:00 (bezpośrednie numery tel. do pracowników działów podane poniżej)

    2. Mailowo: ops@rawicz.eu (sprawy ogólne)

    3. Załatwianie spraw (elektronicznie) możliwe jest poprzez:
    • Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
    • Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
    • Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

    4. Załatwianie spraw (tradycyjnie) możliwe jest poprzez:
    • Korespondencję listowną - Poczta Polska
    • Osobiste doręczenie korespondencji (dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka wrzucając je do przygotowanej skrzynki korespondencyjnej)

    Kliknij w poniższy link (czytaj całość...), aby wyświetlić bezpośrednie numery telefonów.

    czytaj całość publikacji "Załatwianie spraw w MGOPS"


    Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

    2020-04-20

    Osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Mogą skorzystać z dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

    czytaj całość publikacji "Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa"


    Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

    2020-04-17

    Osoby, które z przyczyn losowych nie są w stanie zakupić czy wykonać maseczek ochronnych, mogą otrzymać je w ramach działań Gminy Rawicz. Burmistrz Grzegorz Kubik informuje, że uruchomione zostało wsparcie w tym zakresie – szczególnie w przypadku osób samotnych i starszych, które mogą telefonicznie zgłosić takie zapotrzebowanie i otrzymają je do domu.

    czytaj całość publikacji "Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!"

    Dołączona galeria:

    Maseczki dla mieszkańców - zgłoś zapotrzebowanie!

     Nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020

     2020-04-17

     Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.
     W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
     -pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
     -pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
     -pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
     Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
     Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

     Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 lub 601 901 327 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

     Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl.


     Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

     2020-04-13

     Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przyznaje darowizny lub dotacje: 1) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2) organizacjom pozarządowym, 3) innym podmiotom realizującym projekty zgodne i wspierające cele Fundacji, w szczególności takim podmiotom, jak: szkoły i inne placówki oświatowe, muzea, biblioteki, domy kultury, szpitale, instytuty badawcze, kluby sportowe.

     Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie.

     1) kultury jako dziedzictwa narodowego,

     2) szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

     3) ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

     4) sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

     5) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

     6) ochrony środowiska,

     7) kultu religijnego,

     8) dobroczynności,

     9) oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno – patriotycznych,

     10) inicjatyw społecznych, w tym na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę.”

     Wnioskodawca składający wniosek o dofinansowanie projektu musi posiadać rachunek bankowy.

     Fundacja nie finansuje projektów, których wnioskodawcą są:

     1) osoby fizyczne

     2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.), chyba że ich zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

     Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.pgnig.pl, z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce WNIOSEK ON-LINE.

     Wniosek złożony w innym trybie i formie nie będzie rozpatrywany.
     Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://fundacja.pgnig.pl/


     Pomoc dla ofiar przemocy

     2020-04-10

     Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, odczuwasz zagrożenie w związku z zaistniałą sytuacją - zwróć się o pomoc.

     czytaj całość publikacji "Pomoc dla ofiar przemocy"

     Dołączone pliki:


     Życzenia wielkanocne

     2020-04-09

     logo


     Wsparcie Fundacji ING Dzieciom dla organizacji w czasie epidemii

     2020-04-07

     Ruszył program grantowy Fundacji ING Dzieciom, którego celem jest wsparcie działań niezbędnych do prowadzenia edukacji, wychowania, terapii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
     Fundacja ING Dzieciom działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży. Swoją misję realizuje poprzez autorskie programy obejmujący takie obszary jak edukacja, terapia, sport i rekreacja czy wolontariat. Większość z nich w trosce o bezpieczeństwo beneficjentów została zawieszona na czas epidemii, jednak mieliśmy świadomość, że szkoły i organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą zmagają się obecnie z szeregiem wyzwań. Potwierdziło to badanie ankietowe przeprowadzone wśród partnerów programów fundacji z lat 2018-2020. Wykazało ono, że największe problemy, z jakimi szkoły i organizacje zmagają się w czasie epidemii to zapewnienie edukacji zdalnej, terapii i opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami czy zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.
     Program Grantowy „Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii” jest odpowiedzią na te potrzeby. Szkoły publiczne, w tym szkoły specjalne, organizacje pozarządowe oraz ośrodki opiekuńczo-wychowawcze mogą się ubiegać o grant w wysokości do 10 tys. zł na prowadzenie niezbędnych działań w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, edukacji, działań wychowawczych czy terapii dzieci i młodzieży.
     Aby ubiegać się o grant należy do 22 kwietnia do godz. 16.00 wypełnić wniosek elektroniczny na stronie programu.
     Lista grantobiorców zostanie ogłoszona 27 kwietnia.
     Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa, regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie Fundacji ING Dzieciom https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/program-grantowy-2020


     PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

     2020-04-06

     W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w Gminie Rawicz zapraszamy do korzystania ze wsparcia świadczonego w ramach Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za pośrednictwem adresu e-mail: projekty@opsrawicz.pl

     Ponadto informujemy, iż w ramach przyjętej Tarczy Antykryzysowej, podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp.

     czytaj całość publikacji "PUNKT WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"


     Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ

     2020-04-03


     Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

     czytaj całość publikacji "Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ"

     Dołączona galeria:

     Paczki żywnościowe w ramach PO PŻPaczki żywnościowe w ramach PO PŻ

      Ćwiczenia dla Seniorów

      2020-04-01


      Poniżej zamieszczamy propozycję ćwiczeń usprawniających pamięć dla uczestników Klubów Seniora we Wsi Kąty i Szymonowo.

      Ponadto przypominamy, iż Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
      - Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
      Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
      - Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
      Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl

      Dołączone pliki:


      Konsultacje

      2020-04-01

      W związku z zawieszeniem realizacji zajęć projektu socjalnego "Kurs na rodzinę", informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z pedagogiem dla uczestników projektu, w każdy piątek od godziny 08:00 - 15:00.
      Numer telefonu: 500 774 841


      Konsultacje

      2020-04-01

      W związku z zawieszeniem realizacji zajęć projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny", informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, w każdy piątek od godziny 08:00 - 15:00.
      Numer telefonu: 500 774 841


      UWAGA !!!

      2020-04-01


      W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutów w miejscu zamieszkania uczestników projektu zostają zawieszone do odwołania.

      Nadal jednak Fizjoterapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
      - Pan Maciej Stachowiak Tel. 790 806 926 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00), a także pod adresem mailowym: mcjbtn@gmail.com
      - Pani Zuzanna Pieprzyk Tel. 726 899 048 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00), a także pod adresem mailowym: zuza.zaremba@gmail.com

      Fizjoterapeuci opracowali dla uczestników projektu indywidualne plany ćwiczeń, które bezpiecznie i samodzielnie można wykonać w domu. Ćwiczenia są łatwe do wykonania dla każdego i nie wymagają specjalistycznego sprzętu.
      Indywidualne plany ćwiczeń zostaną dostarczone uczestnikom projektu z zachowaniem podwyższonych środków bezpieczeństwa. Ponadto uczestniczy projektu otrzymają porady i wskazówki, które umożliwią im prawidłowe wykonanie ćwiczeń i pozostaną w stałym kontakcie z fizjoterapeutami.


      UWAGA !!!

      2020-03-31


      W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” indywidualne poradnictwo psychologiczne świadczone będzie telefonicznie zgodnie z poniżej zamieszczony harmonogramem
      pod numerem Tel. 604 085 849

      Dołączone pliki:


      UWAGA !!! TERAPIA BIOFEEDBACK TERAPIA SNOEZELENE

      2020-03-31


      W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” terapia biofeedback, terapia snoezelen świadczona w ramach projektu zostaje zawieszona do odwołania.


      UWAGA !!! KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE

      2020-03-31


      W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem od dnia 12.03.2020 r. odwołane zostały zajęcia w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji pod numerami telefonów:
      - Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
      Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
      - Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
      Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl

      Zachęcamy też do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej, na której Koordynatorzy będą zamieszczali dla naszych Seniorów propozycję ćwiczeń i warsztatów.

      Życzymy dużo zdrowia i pozdrawiamy
      Pracownicy MGOPS w Rawiczu


      Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM

      2020-03-27

      Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchamia Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com Seniorzy w centrum uwagi – ruszamy z platformą ABC Senior. Wybuch epidemii koronawirusa sparaliżował funkcjonowanie całego świata. Osoby starsze znalazły się w grupie jak nigdy dotąd narażonej na śmiertelne skutki choroby wywoływanej tym wirusem. Seniorzy w sposób nagły i masowy potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy.

      czytaj całość publikacji "Seniorzyw centrum uwagi - rusza platforma ABCSENIOR.COM"

      Dołączone pliki:


      Paczki żywnościowe w ramach PO PŻ dla osób przebywających w kwarantannie.

      2020-03-21

      Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną – możesz otrzymać wsparcie w postaci paczki żywnościowej. Osoby/rodziny przebywające w kwarantannie, które osiągają dochody nieprzekraczające 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, mają możliwość skorzystania z paczki żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2019. Warunkiem skorzystania przez osoby przebywające w kwarantannie z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 jest zgłoszenie telefoniczne wniosku z prośbą o otrzymanie pomocy do MGOPS w Rawiczu. Skierowanie zostanie wydane przez MGOPS na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dane będą pozyskiwane przez pracowników socjalnych za pośrednictwem telefonu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Paczki z żywnością będą dostarczane do miejsca pobytu osób/rodzin przebywających w kwarantannie. Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.


      Strona internetowa w związku z pandemią koronawirusa

      2020-03-20

      W związku z pandemią koronowirusa, informujemy, że została uruchomiona strona internetowa:
      https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych


      Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

      2020-03-19

      informacja w załączeniu

      Dołączone pliki:


      Odwołanie dyżurów

      2020-03-17

      Informujemy o odwołaniu dyżurów pracowników sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego (dyżury odbywały się w każdą środę w godz. od 15.00 - 18.00). O przywróceniu dyżurów powiadomimy Państwa na stronie internetowej.


      Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz

      2020-03-16

      Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz - przyjmowanie zgłoszeń o osobach wymagających pomocy: tel. 500-774-841 (czynny od godz. 8.00 do 18.00).

      Dołączona galeria:

      Porady telefoniczne dla seniorów z Gminy Rawicz

       Nabór wolontariuszy

       2020-03-16

       Lokalne Centrum Wolontariatu przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu prowadzi nabór wolontariuszy do pomocy osobom starszym, samotnym i niesamodzielnym - z gminy Rawicz. Wsparcie będzie dotyczyło wykupu leków lub zrobienia drobnych zakupów.
       Kontakt dla wolontariuszy:
       - e-mail: wolontariat@rawicz.eu
       - tel. 500-774-841

       Dołączona galeria:

       Nabór wolontariuszy

        TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN

        2020-03-13

        TERAPIA BIOFEEDBACK I TERAPIA SNOEZELEN
        W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem od dnia 12.03.2020 r. zawieszone zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
        - Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
        Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl
        - Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
        Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com
        W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia


        Poradnictwo psychologiczne

        2020-03-13

        W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się koronowirusem mieszkańcy Gminy Rawicz mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego pod nr telefonu 535 519 905
        Dyżury odbywać się będą w dniach od 16 marca do 31 marca 2020r:
        Poniedziałek 14:30 – 17:00
        Wtorek 12:00 – 19:00
        Środa 12:00 – 16:00
        Czwartek 12:00-16:00


        EOG: Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe

        2020-03-13

        Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na kwotę 2,804,720 euro, tj. 12 104 891,04 zł.
        Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.
        Wnioski należy złożyć w okresie od 03.04.2020r. do 03.06.2020r., godz.15:00
        Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do NFOŚiGW w formie elektronicznej za pośrednictwem GWD, dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW.
        Formularz wniosku o dofinansowanie wraz pomocą kontekstową dostępny jest pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.plLink otwiera się w nowej karcie.
        Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,24,srodowisko-naturalne-i-ekosystemy-dzialania-zwiazane-z-ochrona-srodowiska-i-ekosystemow-prowadzone-przez-ngo-fundusz-malych-gran.html


        Apel o zadbanie o osoby starsze, samotne, zależne

        2020-03-13

        W trosce o bezpieczeństwo osób samotnych, osób starszych samotnie zamieszkujących oraz zależnych prosimy te osoby o zgłaszanie się pod nr tel. 65-545-40-37 (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Zgłoszenia te posłużą do stworzenia wykazu osób mogących wymagać wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wykaz pomoże w sprawnym dotarciu do tych osób w sytuacji ewentualnego kryzysu. Wykaz ma charakter prewencyjny.
        Apelujemy do mieszkańców Gminy Rawicz o zaangażowanie się w pomoc sąsiedzką osobom starszym, samotnym i zależnym. Jeśli mamy je w swoim otoczeniu, bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby. Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.


        UWAGA - ogłoszenie

        2020-03-12

        Zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego "Kurs na rodzinę" zostają zawieszone z powodu zagrożenie koronawirusem COVID – 19. Spotkania zostaną wznowione w najszybszym możliwym terminie.


        UWAGA - ogłoszenie

        2020-03-12

        Zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny" zostają zawieszone z powodu zagrożenie koronawirusem COVID – 19. Spotkania zostaną wznowione w najszybszym możliwym terminie.


        UWAGA !!!

        2020-03-12


        W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa i w trosce o bezpieczeństwo uczestników projektu „Pokonaj bariery” terapia snolezelen, terapia biofeedback realizowane będzie zgodnie z zamieszczony harmonogramem na miesiąc marzec po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa w terapii pod numerem telefonu:
        - Terapia snoezelen Tel. 606 783 286
        - Terapia biofeedback Tel. 512 150 473

        Informujemy, iż wprowadzone zostały podwyższone zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy projektu, które zechcą skorzystać ze wsparcia zobowiązani są do:

        - Dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu.
        - Zachowania bezpiecznej odległość od rozmówcy – minimum -1,5 metra.
        - Założenia jednorazowej maseczki i rękawiczek, którą otrzymają przed wejściem do gabinetu.


        Odwołanie zajęć w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo

        2020-03-12


        W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się koronawirusem odwołane zostają zajęcia w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”. Od dnia 12.03.2020r. do odwołania !!!


        Uwaga koronawirus - zalecenia

        2020-03-12

        koronawirus - zalecenia

        Dołączona galeria:

        Uwaga koronawirus - zalecenia

         Uwaga koronawirus

         2020-03-09

         Informacje na temat koronawirusa - w załączeniu

         Dołączone pliki:


         Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji

         2020-03-04

         Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Odpowiada za 80% odbieranych bodźców z zewnątrz. Czy zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie ma dla naszego codziennego funkcjonowania? Chcielibyśmy zaprosić Was do dołączenia do unikalnego, ogólnopolskiego programu profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji - Zobacz Lepszą Przyszłość.

         czytaj całość publikacji "Ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji "

         Dołączone pliki:


         Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2020

         2020-03-02

         Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2020. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota w tej edycji konkursu przeznaczona na dotacje na okres 3 lat to ponad 52 mln zł.

         czytaj całość publikacji "Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, edycja 2020"


         Harmonogramu poradnictwa psychologicznego

         2020-02-28


         Harmonogram do pobrania w załączeniu.

         Dołączone pliki:


         Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu marcu 2020r.

         2020-02-28


         Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

         Dołączone pliki:


         Aktywność w Klubach Seniora

         2020-02-28


         W miesiącu lutym Kluby Seniora we wsi Kąty i Szymanowo utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne, spotkania z specjalistami, zajęcia kulinarne.

         Dołączona galeria:

         Aktywność w Klubach SenioraAktywność w Klubach SenioraAktywność w Klubach SenioraAktywność w Klubach SenioraAktywność w Klubach Seniora

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


          Harmonogram terapii biofeedback marzec 2020r.

          2020-02-26


          Harmonogram znajduje się w załączeniu.

          Dołączone pliki:


          Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Aktywności Lokalnej

          2020-02-26

          Nabór na stanowisko - do pobrania w załączeniu

          Dołączone pliki:


          Harmonogram terapii snoezelen - marzec 2020r.

          2020-02-25


          Harmonogram znajduje się w załączeniu.

          Dołączone pliki:


          Nabór na stanowisko Referent ds. księgowości

          2020-02-25

          Nabór na stanowisko - do pobrania w załączeniu

          Dołączone pliki:


          Wydawanie paczek żywnościowych

          2020-02-17


          Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbywać się będzie w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Godziny i miejsce wydawania paczek bez zmian.
          Najbliższe wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w dniu 2020-02-24 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 15.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.


          Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

          2020-02-14

          Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zatrudni asystenta rodziny. Szczegóły w załącznikach.

          Dołączone pliki:


          Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020

          2020-02-11

          Gmina Rawicz - realizator Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej na rok 2020 w wysokości 21.600,00 zł w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ”, z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

          czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

          Dołączone pliki:


          Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu lutym 2020r.

          2020-01-31


          Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

          Dołączone pliki:


          Harmonogram terapii snoezelen luty 2020r.

          2020-01-27


          Harmonogram znajduje się w załęczeniu.

          Dołączone pliki:


          Harmonogram terapii biofeedback luty 2020r.

          2020-01-27


          Harmonogram terapii w załączeniu.

          Dołączone pliki:


          Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

          2020-01-23


          Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
          Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
          Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
          Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
          Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
          Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
          Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
          Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

          Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może skorzystać ze wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

          czytaj całość publikacji "Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU."


          Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback

          2020-01-17


          Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego systematycznie korzystają ze wsparcia w formie specjalistycznej usługi opiekuńczej - terapii biofeedback.

          czytaj całość publikacji "Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback"

          Dołączona galeria:

          Specjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG BiofeedbackSpecjalistyczna usługa opiekuńcza - EEG Biofeedback

           Paczki żywnościowe w styczniu 2020r. Podprogram 2019

           2020-01-14


           Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2020-01-27 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 16.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.


           APLIKACJA MOBILNA DLA OFIAR PRZEMOCY: TWÓJ PARASOL

           2020-01-14

           „Twój Parasol” to aplikacja mobilna, która ma pomóc ofiarom przemocy domowej jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. Umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych oraz możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Aplikacja "Twój Parasol" jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store. Dostępna jest także na stronie internetowej www.twojparasol.com


           Czytaj dalej: Przemoc w rodzinie: Przydatne linki: https://twojparasol.com/


           ASOS 2020 – ruszyła nowa edycja programu!

           2020-01-13

           Właśnie rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

           Wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 10% wartości dotacji. Wkładem własnym może być zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. O dofinansowanie w programie mogą się starać m.in. lokalne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i organizacje wyznaniowe.

           Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

           Ofertę należy wypełnić w języku polskim i złożyć (wyłącznie w wersji elektronicznej!) za pomocą Generatora Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2020.mpips.gov.pl.

           Rząd przeznaczył na tegoroczną edycję programu łącznie 40 mln zł – tyle samo, co w roku ubiegłym.

           Szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem:
           http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/458


           Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.

           2020-01-08


           W miesiącu grudniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia integracyjne, spotkania z specjalistami, zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne,

           Dołączona galeria:

           Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.Zajęcia w miesiącu grudniu 2019r.

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


            Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie w miesiącu styczniu 2020r.

            2019-12-27


            Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

            Dołączone pliki:


            Harmonogram terapii snoezelen I 2020r.

            2019-12-19

            Dołączone pliki:


            Harmonogram terapii biofeedback I 2020r.

            2019-12-19

            Dołączone pliki:


            Harmonogram poradnictwa psychologicznego na miesiąc I, II 2020r.

            2019-12-19

            Dołączone pliki:


            Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

            2019-12-16

            Podprogram 2019

            Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie ponownie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
            Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

            czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "

            Dołączone pliki:


            Nabór na stanowisko Główny Księgowy

            2019-12-16

            Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy

            Dołączone pliki:


            Zajęcia w ramach projektu Pokonaj Bariery

            2019-12-03


            W miesiącu listopadzie 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne. Ponadto w miesiącu listopadzie 2019r. uczestnicy Klubów Seniora mieli możliwość wyjścia do Teatru.

            Dołączona galeria:

            Zajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj BarieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj Bariery

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


             Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie w miesiącu grudniu 2019r

             2019-12-02

             Dołączone pliki:


             Realizacja projektu socjalnego Kurs na rodzinę.

             2019-12-02

             W ramach projektu socjalnego pt „Kurs na rodzinę” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 rodzin, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

             Celem projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich 10 rodzin objętych działaniami.

             W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z metodami rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny, ideą sensoplastyki oraz integracji sensorycznej, zagadnieniami z zakresu ustalania granic w rodzinie, oraz sposobami wdrażania reguł i zasad. Działania projektowe odbywać się będą od listopada 2019 r., do końca grudnia 2020 r.


             Harmonogram terapii biofeedback XII 2019r.

             2019-11-29

             Dołączone pliki:


             Harmonogram terapii snoezelen XII 2019

             2019-11-28


             Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

             Dołączone pliki:
             Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

             przejdź do góry...

             Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

             Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji