Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/pudelko-zycia

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

link do strony: www.opsrawicz.pl/porozumienie-partnerskie

Aktualności


APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH

2019-11-12

W związku z nadchodzącym niskimi temperaturami zwracamy się do mieszkańców Gminy Rawicz z apelem o informowanie właściwych służb i pracowników Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, o wszystkich zauważonych przypadkach przebywania osób bezdomnych, w miejscach nieogrzewanych i opuszczonych. Prosimy również o sygnalizowanie niepokojących sytuacji wszystkich tych, których zachowanie może wskazywać na konieczność udzielania pomocy medycznej lub socjalnej.

czytaj całość publikacji "APEL W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH"


Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie, w grudniu 2019r.

2019-11-18

MGOPS w Rawiczu informuje o zmianie terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) - w kasie MGOPS, w grudniu 2019r.:

- TRZECI CZWARTEK - 12 GRUDNIA 2019r.
- TRZECI PIĄTEK - 13 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTY PONIEDZIAŁEK - 16 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTA ŚRODA - 18 GRUDNIA 2019r.
- CZWARTY CZWARTEK -16 GRUDNIA 2019r.


Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

2019-11-06

Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.

czytaj całość publikacji "Kolejna szansa na granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”"


Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej

2019-11-06

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

czytaj całość publikacji "Konkurs POWER: Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej"


Aktywności w Klubach Seniora

2019-11-04


W miesiącu październiku 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia rękodzielnicze, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne.

Dołączona galeria:

Aktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach SenioraAktywności w Klubach Seniora

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  Harmonogram terapii snoezelen listopad 2019

  2019-10-31


  Harmonogram terapii - w załączeniu

  Dołączone pliki:


  Harmonogramy zajęć w miesiącu listopadzie 2019r. w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

  2019-10-31


  Harmonogramy zajęć znajdują się w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram terapii biofeedback w miesiącu listopadzie 2019r.

  2019-10-31


  Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

  Dołączone pliki:


  Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,

  2019-10-17

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020 r.
  Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

  czytaj całość publikacji "Konkurs pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS,"


  Asystent rodziny

  2019-10-16

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zatrudni asystenta rodziny. Szczegóły w załącznikach.

  Dołączone pliki:


  Zajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

  2019-10-07


  W miesiącu wrześniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia z fizjoterapeutą, wycieczki, zajęcia plastyczne, spotkania z psychologiem, zajęcia muzyczne, zajęcia rękodzielnicze.

  Dołączona galeria:

  Zajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   Podprogram 2019 - aktualizacja

   2019-10-03


   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
   Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o jeden miesiąc tj.: do końca lipca 2020.
   Przewidywane pierwsze dostawy paczek żywnościowych mają nastąpić w grudniu 2019r.
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że na bieżąco będzie informował o terminach składania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podrogram 2019 oraz terminach wydawania paczek.


   Harmonogram zajęć w miesiącu X 2019r. w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

   2019-10-01


   Harmonogram zajęć znajdują się w załączeniu.

   Dołączone pliki:


   Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ

   2019-10-01

   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

   czytaj całość publikacji "Konkurs PFRON: Kierunek AKTYWNOŚĆ"


   Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny

   2019-10-01

   Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczęło nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

   czytaj całość publikacji "Nabór wniosków w Priorytecie 1b PROO – dotacje na wkład własny"


   Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

   2019-10-01

   Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją.

   czytaj całość publikacji "Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją"


   Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

   2019-09-30


   Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego systematycznie korzystają ze wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.: terapii biofeedback, terapii snoezelen i indywidualnego poradnictwa psychologicznego

   Dołączona galeria:

   Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczychWsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

    Harmonogram terapii snoezelen na miesiąc X 2019r.

    2019-09-27


    Harmonogram terapii snoezelen n- w załączeniu

    Dołączone pliki:


    Harmonogram terapii biofeedback na miesiąc X 2019r.

    2019-09-27


    Harmonogram terapii biofeedback - w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Harmonogram poradnictwa psychologicznego

    2019-09-27


    Harmonogram poradnictwa psychologicznego - w załączeniu.

    Dołączone pliki:


    Realizacja projektu socjalnego „Aktywny bezrobotny”.

    2019-09-19

    W ramach projektu socjalnego pt „Aktywny bezrobotny” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

    czytaj całość publikacji "Realizacja projektu socjalnego „Aktywny bezrobotny”."


    Z Fundacją PZU po lekcjach

    2019-09-17

    Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

    czytaj całość publikacji "Z Fundacją PZU po lekcjach"


    Opieka wytchnieniowa

    2019-09-16

    W gminie Rawicz jest realizowany resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

    czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa"

    Dołączone pliki:


    Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

    2019-09-12

    Zakończenie projektu socjalnego „ Radość jest w nas”

    W dniu 28.08.2019 roku zakończono realizację projekt pn. „ Radość jest w nas”.
    Projekt realizowany był w okresie od 10 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019 przez 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny MGOPS w Rawiczu. Zajęcia były prowadzone jeden raz w tygodniu i obejmowały:
    -zabawy integracyjne
    -zabawy sportowe
    -zagadki i łamigłówki
    -warsztaty plastyczne
    -pogadanki profilaktyczne.

    czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas"

    Dołączona galeria:

    Zakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nasZakończenie projektu socjalnego: Radość jest w nas

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


     Harmonogram poradnictwa psychologicznego wrzesień 2019r.

     2019-09-04


     Harmonogram znajduje się w załączeniu.

     Dołączone pliki:


     Konsultacje społeczne planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu

     2019-09-03

     W załączeniu plakat w sprawie konsultacji społecznych planu miejscowego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu.

     Dołączone pliki:


     Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego

     2019-09-03

     Szanowni Państwo,

     Organizacje pozarządowe działają, żeby realizować swoje misje społeczne. Czy mogą przy tym prowadzić działalność gospodarczą? Dlaczego nie! Zapraszamy do kontaktu z zespołem leszczyńskiego OWES i sprawdzenia możliwości swojej organizacji pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej i przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

     W subregionie leszczyńskim działa ich już ponad 40 przedsiębiorstw społecznych, które łączą misję społeczne z działalnością gospodarczą. Najczęściej działają w branżach tj.:
     - Gastronomia
     - Usługi sprzątające, opiekuńcze, budowlane
     - Pielęgnacja zieleni.

     W ramach leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym można uzyskać do 22 tys. dotacji!

     Cykl szkoleniowy dla zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstwa społecznego planowany jest w dniach 1-3 października.

     Zapraszamy do kontaktu (Magdalena Wróblewska, 65 520 78 86, magdalena.wroblewska@pisop.org.pl).


     Zajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

     2019-09-02


     W miesiącu sierpniu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne i muzyczne, spotkania z specjalistami, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia z fizjoterapeutą, wyjście do kina, gry stolikowe.

     Dołączona galeria:

     Zajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj barieryZajęcia w ramach projektu Pokonaj bariery

      Harmonogram planowanych działań wrzesień 2019

      2019-08-29


      Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj bariery - w załączeniu

      Dołączone pliki:


      Harmonogramy zajęć w klubach Seniora

      2019-08-29


      Harmonogramy zajęć w klubach Seniora znajdują się w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      Informacja w sprawie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

      2019-08-28

      W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a (pokój nr 217), od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się od miesiąca lutego danego roku szkolnego wnioski należy składać do dnia 15 lutego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tych terminów.


      Harmonogram terapii snoezelen IX 2019

      2019-08-28


      Harmonogram terapii znajduje się w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      Działania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nas

      2019-08-22

      W ramach projektu socjalnego „ Radość jest w nas” odbywają się w wakacje zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.
      Cel główny projektu: Zagospodarowanie czasu wolnego dla 10 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie wakacji letnich od 10.07.2019r. do 28.08.2019r.
      W prowadzenie projektu zaangażowanych jest 11 pracowników socjalnych i 2 asystentów rodziny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

      Prowadzone są m. in. zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, pogadanki np. Zwierzę to mój przyjaciel, zagadki i łamigłówki, które cieszą się zainteresowaniem dzieci.
      Wszystkie zabawy są prowadzone w myśl…bo radość jest w nas

      Zakończenie projektu planowane jest w dniu 28.08.2019.
      Na uczestników zajęć czeka jak zwykle dobra zabawa i wiele atrakcji.

      Dołączona galeria:

      Działania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nasDziałania w ramach projektu socjalnego Radość jest w nas

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


       RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

       2019-08-19

       RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie wprowadzani nowych form usług społecznych i zdrowotnych na terenie gminy Rawicz - dokument w załączeniu.

       Dołączone pliki:


       Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

       2019-08-05

       Baza teleadresowa - w załączeniu

       Dołączone pliki:


       KLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIE

       2019-07-26


       W miesiącu lipcu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: ognisko integracyjne, zajęcia komputerowe, gimnastykę, wycieczkę, spotkania z specjalistami, gry stolikowe, zajęcia plastyczne i muzyczne.

       Dołączona galeria:

       KLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIEKLUB SENIORA W KĄTACH I SZYMANOWIE

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


        Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie

        2019-07-26

        Dołączone pliki:


        HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK I TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019R.

        2019-07-26

        Dołączone pliki:


        WAKACYJNE ATRAKCJE

        2019-07-10

        W ramach realizacji projektu socjalnego ” Radość jest w nas”, pracownicy socjalni i asystenci rodziny MGOPS w Rawiczu, organizują zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Zajęcia odbywają się w okresie wakacyjnym, w terminie od 10 lipca 2019 do 28 sierpnia 2019, w godzinach od 10.00- 13.00 następująco:
        - 10 lipca 2019
        - 17 lipca 2019
        - 24 lipca 2019
        - 31 lipca 2019
        - 07 sierpnia 2019
        - 14 sierpnia 2019
        - 21 sierpnia 2019
        - 28 sierpnia 2019

        Miejsce realizacji zajęć: na terenie miasta Rawicza,
        np. boisko multi funkcyjne, teren DK

        Zapewniamy: gry, zabawy ruchowe i inne atrakcje


        Nabór na stanowisko Referenta w dziale aktywności lokalnej

        2019-07-08

        Nabór na stanowisko Referenta w dziale aktywności lokalnej w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

        Dołączone pliki:


        Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5

        2019-07-08

        Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym. Dotacje przyznawane są w ramach 5 Priorytetu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–30: Wsparcie doraźne.

        czytaj całość publikacji "Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5"


        Erasmus+ Młodzież - Mobilność pracowników młodzieżowych

        2019-07-08

        Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpraca w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich. Granty przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność osób pracujących z młodzieżą”. Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Akcja Mobilność pracowników młodzieżowych ma charakter szkoleniowy. Jej celem jest mobilność i rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych i stażach). Efektami działań powinno być podniesienie jakości pracy z młodzieżą, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi za granicą oraz wspólne projekty angażujące młodych ludzi.

        czytaj całość publikacji "Erasmus+ Młodzież - Mobilność pracowników młodzieżowych"


        Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja

        2019-07-08

        Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

        Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR.

        Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

        Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie http://education.org.pl


        Rajd rowerowy

        2019-07-04

        Partnerstwo lokalne na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz zaprasza na Partnerski Rajd Rowerowy, który odbędzie się dnia 7 lipca 2019r. Szczegóły na załączonym plakacie.

        Dołączone pliki:


        Terapia biofeedback i poradnictwo psychologiczne

        2019-07-03


        W ramach realizacji projektu "Pokonaj bariery" uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzystając z terapii biofeedback i poradnictwa psychologicznego.

        Dołączona galeria:

        Terapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczneTerapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczneTerapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczneTerapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczneTerapia biofeedback  i poradnictwo psychologiczne

         LOKALNY KLUB RODZINNY W RAWICZU

         2019-06-28

         W załączeniu ulotka.

         Dołączone pliki:


         Ankieta

         2019-06-28

         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przygotowuje diagnozę potrzeb w zakresie usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Rawicz. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

         Dołączone pliki:


         Kluby Seniora

         2019-06-28


         W miesiącu czerwcu 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: gimnastykę, spotkania z specjalistami, gry stolikowe, turniej tenisa, warsztaty biżuteryjne, zajęcia plastyczne i muzyczne.

         Dołączona galeria:

         Kluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby Seniora

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


          Harmonogramy zajęć

          2019-06-27

          Dołączone pliki:


          Komunikat w sprawie składania wniosków elektronicznych

          2019-06-11

          Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
          - elektronicznej - już od 1 lipca 2019
          - tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019

          Przydatne linki:

          Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
          https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online

          Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 plus'' on-line?
          https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

          Składanie wniosków za pomocą portalu empatia
          https://empatia.mpips.gov.pl


          PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY

          2019-06-11

          Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

          Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
          Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
          – od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS)
          – od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej

          czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY"


          Terapia snoezelen

          2019-06-10


          W ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 25 uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzysta z terapii snoezelen.

          Dołączona galeria:

          Terapia snoezelenTerapia snoezelenTerapia snoezelenTerapia snoezelenTerapia snoezelen

           Uroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzen

           2019-06-10


           W dniu 30 maja 2019r. dokonano uroczystego otwarcia sali biofeedback oraz sali snolzen. Sale utworzono i wyposażono w ramach projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Dołączona galeria:

           Uroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzenUroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzenUroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzenUroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzenUroczyste otwarcie sali biofeedback oraz sali snolzen

            Kluby Seniora

            2019-05-31            W miesiącu maju 2019 r. Kluby Seniora utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne i muzyczne, gimnastykę, zajęcia o charakterze prozdrowotnym.

            Dołączona galeria:

            Kluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby SenioraKluby Seniora

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


             Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie na miesiąc czerwiec 2019r.

             2019-05-31             Harmonogram zajęć w Klubie Seniora w Kątach i Szymanowie na miesiąc czerwiec 2019r.

             Dołączone pliki:


             Program Majster dla Seniora

             2019-05-30

             Dnia 01 czerwca rusza program „Majster dla Seniora”. Adresatami Programu są seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia,zamieszkujący na terenie gminy Rawicz, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą, zamieszkującą wspólnie, która jest w wieku powyżej kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat. „Majster dla Seniora” to program,którego celem jest wsparcie seniorów poprzez świadczenie bezpłatnych usług naprawczych niewymagających dużych nakładów finansowych,zakres pomocy obejmuje drobne naprawy,niewymagające specjalnych uprawnień technicznych. Seniorzy nie będą płacili za usługę, jedyne koszty jakie będą ponosić to zakup materiału.

             czytaj całość publikacji "Program Majster dla Seniora"

             Dołączone pliki:


             Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj Bariery

             2019-05-29

             W załączeniu harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu "Pokonaj bariery".

             Dołączone pliki:


             Nabór na stanowisko Specjalisty w dziale aktywności lokalnej

             2019-05-28

             Nabór na stanowisko Specjalisty w dziale aktywności lokalnej w MGOPS w Rawiczu - Treść do pobrania w załącznikach.

             Dołączone pliki:


             Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu Pokonaj Bariery

             2019-05-27


             W załączeniu harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu "Pokonaj bariery".

             Dołączone pliki:


             Fundacja PGE

             2019-05-24

             Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom pomocy społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Dofinansowanie dla podmiotów świadczących w ramach swoich działań statutowych pomoc i wsparcie osobom fizycznym (nabór ciągły).

             Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

             Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

             - nauka i edukacja
             - lecznictwo i ochrona zdrowia
             - pomoc społeczna
             - działalność ekologiczna i ochrona środowiska
             - sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych


             Więcej: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia


             "Tu jestem, tu zmieniam"

             2019-05-24

             Fundacja Santander ogłosiła kolejną - piątą już - edycję konkursu grantowego: "Tu mieszkam, tu zmieniam"dla instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną; granty w wys. od 5 do 10 tys. zł na działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

             W 2019 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych:
             20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych
             30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych
             18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

             Wnioski należy składać od 24 maja do 1 lipca 2019 r.

             Więcej: http://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/
             Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

             przejdź do góry...

             Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

             Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji