Menu główne

link do strony: www.opsrawicz.pl/popz20142020

link do strony: www.opsrawicz.pl/ekonomia-spoleczna

Aktualności


KOMUNIKAT - OBSŁUGA KLIENTA W MGOPS

2020-11-03

Obsługa klientów w Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

Ośrodek czynny jest:
w poniedziałki od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
w środy wydłużony czas pracy dla klientów świadczeń rodzinnych i wychowawczych
do godz. 18:00
Kasa MGOPS – nieczynna.

PUNKT POGOTOWIA KRAWIECKIEGO - nieczynny do odwołania.

W trakcie wizyty w MGOPS klienci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, dezynfekcji rąk (dozownik znajduje się przy wejściu do budynku) oraz zachowania dystansu 2m od innych osób przed i w budynku MGOPS.


Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw:

1. Elektronicznie:
• Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
• Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
• Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)
• Mailowo: ops@rawicz.eu (tylko zapytania i sprawy ogólne)

2. Tradycyjnie, poprzez:
• Korespondencję listowną - Poczta Polska
• pozostawienie dokumentów w skrzynce korespondencyjnej.

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT - OBSŁUGA KLIENTA W MGOPS"


Dzień Pracownika Socjalnego

2020-11-20

logo


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-11-17

Podprogram 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu we współpracy z Bankiem Żywności w Lesznie informuje o możliwości składania wniosków/skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Dołączone pliki:


Program "Czyste Powietrze"

2020-11-12

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w załączeniu

Dołączone pliki:


Ankieta

2020-11-05

Szanowni Państwo,

Gmina Rawicz rozpoczęła realizację projektu \"Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”, w ramach którego pierwszym z podejmowanych działań jest przeprowadzenie diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie realizacji usług społecznych na terenie Gminy. Zebrane informacje pozwolą w większym stopniu dostosować działania społeczne Gminy Rawicz do Państwa potrzeb.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 20 listopada 2020r.

Deklarujemy, że podane przez Państwa informacje są poufne, zostaną zaprezentowane tylko w wersji zbiorczej i wykorzystane przez Gminę Rawicz wyłącznie na potrzeby projektu.

Link do ankiety kliknij tutaj (formularz google)


Wsparcie dla seniorów

2020-11-03

Szanowni Seniorzy Gminy Rawicz,
Macie więcej niż 70 lat i potrzebujecie wsparcia?

W ramach Programu Wspieraj Seniora udzielana jest bezpłatna pomoc w dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Seniorze, aby uzyskać niezbędną pomoc w ramach Programu należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię:

22 505 11 11

• Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże informacje do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.
• Pracownik socjalny MGOPS w Rawiczu skontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustali usługę wsparcia.

Koszty dokonanych zakupów pokrywane są przez seniora.


HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC LISTOPAD 2020r.

2020-10-28

Harmonogram terapii snoezelen na miesiąc listopad 2020r. do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO NA MIESIĄC LISTOPAD 2020r.

2020-10-27

Harmonogram poradnictwa psychologicznego do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK NA MIESIĄC LISTOPAD 2020r.

2020-10-27

Harmonogram do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

2020-10-21

Prezentujemy projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawicz na lata 2021-2025, który stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Strategia będzie uchwalana przez Radnych 28 października 2020 r. Będzie również przedstawiona na Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w dniu 26 października. W terminie do 25 października wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i opinie do treści projektu na adres e-mail: zcdyrektor@opsrawicz.pl.

Dołączone pliki:


UWAGA ZAWIESZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W FORMIE TERAPII BIOFEEDBACK I SNOEZELENEN

2020-10-21

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się korona wirusem oraz na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2020r. działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu została zawieszona od dnia 20.10.2020r. do odwołania.
W związku z powyższym od dnia 20.10.2020r. zawieszone zostają specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii biofeedback i terapii snoezelen dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery”.
Nadal jedna terapeuci pozostają do dyspozycji uczestników projektu pod numerami telefonów:
- Terapeuta terapii snoezlen Pani Aneta Jędrzejak
Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym ddps@opsrawicz.pl
- Terapeuta terapii biofeedback Pani Krystyna Szydłowska
Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00), a także pod adresem mailowym krystynaszydlowska1@gmail.com
W okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia zdalnego w formie: rozmów telefonicznych z terapeutą biofeedback / snoezelen (wsparcie emocjonalne), poradnictwa profilaktycznego oraz dostarczania zakupów, recept, maseczek, materiałów dydaktycznych i innych form wsparcia


Odwołanie zajęć w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo

2020-10-15

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym rozprzestrzeniającym się koronawirusem oraz objęciem Gminy Rawicz CZERWONĄ STREFĄ odwołane zostają zajęcia w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo realizowane w ramach projektu „Pokonaj bariery” od dnia 15.09.2020r. do odwołania !!!
Nadal jednak Koordynatorzy Klubów Seniora pozostają do dyspozycji pod numerami telefonów:
- Koordynator Klubu Seniora w Kątach Pani Lidia Operchał
Tel. 660 585 866 (poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym lidkaoperchal@onet.pl
- Koordynator Klubu Seniora w Szymanowie Pani Katarzyna Jakubczyk
Tel. 607 726 830 (poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 20.00), a także pod adresem mailowym kasia.zolwik@wp.pl
Zajęcia w Klubach Seniora prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem portalu społecznościowego facebook.
Zachęcamy też do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej oraz grupie społecznościowej, na której Koordynatorzy będą zamieszczali dla naszych Seniorów propozycję ćwiczeń i warsztatów.

Życzymy dużo zdrowia i pozdrawiamy
Pracownicy MGOPS w Rawiczu


Uniwersytety zaangażowane społecznie - mikrogranty na działania wolontariackie

2020-10-15

Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu „UTW dla społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy trwają do 8 listopada.
Projekt „UTW dla społeczności” kierowany jest do uniwersytetów trzeciego wieku, które dzięki cyklom szkoleń wzmocnią kompetencje liderskie swoich słuchaczy. Otrzymają również roczne wsparcie w budowaniu grup wolontariuszy, którzy chcą działać nie tylko na rzecz otoczenia i społeczności lokalnych, ale także na rzecz rozwoju swojego UTW.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW
1. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pokrywa koszty udziału trójek reprezentujących UTW w czterech obowiązkowych spotkaniach warsztatowych w przypadku, kiedy warsztaty odbywają się w Warszawie (koszty dojazdu do Warszawy, nocleg i wyżywienie w czasie warsztatów) i opieki trenerów nad działaniami grup wolontariatu oraz zapewnia możliwość pozyskania mikrograntu wspierającego realizację pilotażowego działania grupy wolontariatu.
2. Kwota wsparcia finansowego na działanie grupy wolontariatu, o którą można ubiegać się w ramach Projektu, wynosi 1800 zł.
3. Grupy wolontariatu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 100% całko-witego kosztu realizacji przedsięwzięcia w wysokości do 1800 zł (nie jest wymagany wkład własny).
4. Ze środków programu nie mogą być finansowane:
— stała oferta zajęć skierowanych tylko do członków/ odbiorców organizacji,
— stała oferta kursów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych, zajęć komputerowych itp.,
— działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej,
— jednorazowe akcje takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt),
— działania, które służą realizacji celów politycznych czy religijnych,
— remonty czy inwestycje, zakup środków trwałych.

Akademia wolontariatu i wsparcie doświadczonych trenerów
W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 3-osobowe zespoły z 10 uniwersytetów z całej Polski. Wsparcie dla UTW będzie obejmowało m.in.: warsztaty z doświadczonymi animatorami i trenerami, wymianę doświadczeń z uczestnikami poprzednich edycji, zindywidualizowane wsparcie tutorów oraz mikrogrant na działanie wolontariackie.
W nadchodzącej edycji organizatorzy są przygotowani do prowadzenia warsztatów i konsultacji w systemie online. Od początku epidemii COVID-19 wspierają uniwersytety trzeciego wieku w działaniach społecznych w zmiennej rzeczywistości, kładąc nacisk na planowanie działań w sposób bezpieczny dla osób starszych.

UTW będą mogły zrealizować swój autorski pomysł lub skorzystać z jednego z 3 wypróbowanych i opisanych pomysłów na działania: stworzyć telefon życzliwości dla osób samotnych, założyć przenośne ogrody, zrealizować projekt oparty na historii lokalnej. Otrzymają zindywidualizowane wsparcie trenerów w budowaniu grupy, planowaniu i realizacji wybranego przez grupę działania społecznego.

Realizacja tegorocznej edycji „UTW dla społeczności” jest zaplanowana w okresie od listopada 2020 roku do października 2021 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 8 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i e-publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać społecznie” dostępne są na stronie: www.utwdlaspolecznosci.pl.

Projekt jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.


Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” – III tura

2020-10-14

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020 – III tura.

Jego celem jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących temu priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin.
W ramach w/w konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – III tura dofinansowane będą projekty, które:
a) za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
b) mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowania par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym, c) są nakierowane na wspomaganie młodych w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
d) koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci.

Termin realizacji zadania przewidziano od 27 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość wnioskowanej dotacji wynosi od 50 000 zł do 1 500 000 zł.

Natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31 grudnia 2020 r.

Złożenie oferty musi nastąpić za pośrednictwem formularza zamieszonego w systemie www.witkac.pl

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina–iii-tura-nowa-szansa-jeszcze-w-tym-roku


Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2020-10-08


Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

czytaj całość publikacji "Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "


Punkt konsultacyjny

2020-10-07

Od dnia 5 października specjaliści w Punkcie konsultacyjnym nie będą udzielać porad. Prowadzony będzie dyżur telefoniczny psychologa. Szczegóły znajdą Państwo na plakacie.

Dołączona galeria:

Punkt konsultacyjny

  Nagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używek

  2020-10-07

  Dnia 30 września w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu wręczono nagrody w konkursie "Rodzinne wakacje bez używek". Cieszymy się, że na terenie naszej gminy mieszkają rodziny, które promują zdrowy tryb życia. Gratulujemy Pani Marice Andrzejczak, Pani Annie Mikołajek oraz Pani Ewie Rompie.

  Dołączona galeria:

  Nagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używekNagrody w konkursie Rodzinne wakacje bez używek

   Ankieta

   2020-10-01

   Szanowni Mieszkańcy Gminy Rawicz. W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY RAWICZ NA LATA 2021-2025 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Zebrane informacje posłużą do kreślenia podstawowych problemów społecznych, a Państwa opinia pomoże w wyznaczaniu kierunków działań dla samorządu Gminy Rawicz w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

   Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

   Dołączone pliki:


   HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020r.

   2020-09-30

   Harmonogram do pobrania w załączeniu

   Dołączone pliki:


   HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020r.

   2020-09-28

   Harmonogram do pobrania w załączeniu

   Dołączone pliki:


   HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020r.

   2020-09-28

   Harmonogram do pobrania w załączeniu

   Dołączone pliki:


   Wznowił pracę Punkt konsultacyjny

   2020-09-24

   Wznowił pracę Punkt konsultacyjny. Porad udziela w nim psycholog ds. uzależnień, psycholog oraz prawnik. Szczegóły na plakacie.

   Dołączona galeria:

   Wznowił pracę Punkt konsultacyjnyWznowił pracę Punkt konsultacyjny

    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2019

    2020-09-21

    Informujemy, iż w dniu 22.09.2020r. oraz 23.09.2020r., w MGOPS w Rawiczu odbędzie się wydawanie paczek z art. żywnościowymi.
    Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki. Kontakt 065 545 40 37


    Konkurs POWER: Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami

    2020-09-21

    Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 "Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami"
    Termin rozstrzygnięcia konkursu
    II kwartał 2021 r.
    Miejsce składania wniosków
    Konkurs składa się z odrębnych rund konkursu:
    1 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2020 do dnia 30.10.2020 (do godziny 12:00),
    2 runda: Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 02.11.2020 do dnia 30.11.2020 (do godziny 12:00)
    kolejne rundy: co dwa miesiące od pierwszego dnia miesiąca (począwszy od dnia 01.12.2020) do ostatniego dnia drugiego miesiąca (do godz. 12.00)
    UWAGA! Ogłoszenie drugiej oraz kolejnych rund konkursu będzie uzależnione od dostępności środków w ramach konkursu.
    Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl
    Kto może składać wnioski?
    Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest podmiot, który:
    posiada status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub
    posiada status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.
    Na co można otrzymać dofinansowanie?
    Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy. Projekty w konkursie będą realizowane i rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi.
    Finanse
    Alokacja na konkurs nr POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20 wynosi 100 000 000,00 PLN.
    Pytania i odpowiedzi
    Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl


    Konkurs MEN: Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/ placówki

    2020-09-17

    Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole”


    Konkurs jest ogłoszony w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

    I. Informacje ogólne
    1. Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

    2. Celem konkursu jest zwiększenie skuteczności działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w szkole/placówce poprzez:
    1) Przygotowanie i uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania
    i ochrony zdrowia psychicznego uczniów i uczennic w środowisku szkoły/placówki (moduł I).
    2) Przeprowadzenie ewaluacji zadania publicznego pn. „Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci
    i młodzieży” (moduł II).
    3) Opracowanie materiałów dla nauczycieli, w tym wychowawców klas i specjalistów dotyczących działań postwencyjnych do wykorzystania w działaniach profilaktycznych w szkołach/placówkach (moduł III).
    W konkursie wybrane zostaną najlepsze oferty dotyczące realizacji zadań modułów I-II oraz modułu III będących przedmiotem konkursu.
    3. Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2020 r.
    II. Informacje o treści oferty
    1. Oferta realizacji zadania powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego opisujące:
    1) zakładane rezultaty zadania publicznego;
    2) planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa);
    3) sposób monitorowania rezultatów/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.
    2. Dopuszcza się możliwość wyliczenia i wyceny wkładu własnego rzeczowego. Wartość tego wkładu nie może przekroczyć kosztu, jaki oferent poniósłby gdyby udostępniony zasób lub usługa świadczona była dla oferenta w sposób odpłatny.
    III. Finansowanie zadania
    1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
    2. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 577 928,00 zł.
    a) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-III wynosi
    577 928,00 zł;
    b) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I – II wynosi 470 000 zł;
    c) Maksymalna kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułu III wynosi 107 928 zł;
    Uwaga: Zastrzega się możliwość przesuwania środków finansowych na realizację zadania pomiędzy modułami.

    IV. Opis sposobu przygotowywania ofert
    1. Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą:
    a) zadanie dotyczące modułów I-II albo,
    b) zadanie dotyczące modułu III,
    c) zadanie dotyczące modułów I-III.
    2. Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.
    3. Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
    4. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3, należy wygenerować ofertę w formacie .pdf, a następnie:
    1) wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazany w części V „Miejsce oraz termin składania ofert” albo
    2) podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN ePUAP.
    5. Do oferty, o której mowa w ust. 4, należy dołączyć wymagane załączniki określone w § 2 ust. 10 Regulaminu konkursu.
    6. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem platformy ePUAP, zgodnie z ust. 4 pkt 2, załączniki w postaci elektronicznej należy dołączyć w wersji elektronicznej. Załączniki w postaci papierowej należy zeskanować i dołączyć do oferty.
    7. Treść oferty, o której mowa w ust. 4, musi być zgodna z treścią wypełnionego formularza oferty, o którym mowa w ust. 3. W przypadku różnic, decyduje treść oferty.
    8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Upoważnienie osoby podpisującej ofertę jest sprawdzane zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9–11 Regulaminu konkursu.
    9. W przypadku oferty przesyłanej za pomocą platformy ePUAP i podpisanej:
    1) kwalifikowanym podpisem – kwalifikowanym podpisem ofertę podpisują zgodnie z reprezentacją osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
    2) profilem zaufanym ePUAP – w przypadku oferty podmiotu, w którym reprezentacja do składania oświadczeń woli jest wieloosobowa – profilem zaufanym ofertę podpisuje osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa do złożenia i podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
    V. Miejsce oraz termin składania ofert
    1. Miejsce składania ofert:
    Ministerstwo Edukacji Narodowej
    Al. J. Ch. Szucha 25
    00-918 Warszawa
    2. Termin składania ofert: 30 września 2020 roku.
    3. W przypadku oferty przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego.


    Program RITA - Przemiany w regionie. Konkurs na projekty partnerskie

    2020-09-17

    Granty na współpracę polskich organizacji pozarządowych z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.
    Projekty partnerskie składane w konkursie powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:
    -problemy społeczne, socjalne;
    -edukacja i wychowanie;
    - rozwój przedsiębiorczości;
    -dziedzictwo kulturowe;
    -rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
    -rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
    -rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

    W sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 komponentem zgłaszanych projektów może być przekazanie organizacjom partnerskim wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia działań online
    Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r., godz. 12:00
    Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. zł
    Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu
    Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : https://programrita.org/nabory/2020/


    HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

    2020-09-11

    Przedstawiamy harmonogram szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych w ramach projektu socjalnego "Aktywny bezrobotny"
    25 września 2020 r. godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
    2 października 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne
    16 października 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne
    30 października 2020 r., godz 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
    13 listopada 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
    4 grudnia 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
    18 grudnia 2020 r., godz. 08:00 - 10:00 Konsultacje indywidualne


    HARMONOGRAM SZKOLEŃ GRUPOWYCH I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH "KURS NA RODZINĘ"

    2020-09-11

    Przedstawiamy harmonogram szkoleń grupowych oraz konsultacji indywidualnych w ramach projektu "Kurs na rodzinę", w poszczególnych miesiącach:
    WRZESIEŃ:
    11 września 2020 r., godz. 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
    18 września 2020 r., godz. 8:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
    9 października 2020 r., 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
    23 października 2020 r., 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
    6 listopada 2020 r., 8:00 - 10:30 Konsultacje indywidualne
    20 listopada 2020 r., 8:00 - 10:00 Szkolenie grupowe
    11 grudnia 2020 r., 08:00 - 10:00 Szkolenie grupowe, podsumowujące projekt socjalny dla grupy.


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

    2020-09-10

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, informuje, że w dniu 17.09.2020 r. od godz. 13: 00 w budynku przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9 (II piętro), odbędą się warsztaty żywieniowe w ramach działań towarzyszących prowadzone z zakresu zdrowego odżywiania pn.: „Żywienie w tarczycy” dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ Podprogram 2019.

    Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o kontakt telefoniczny: 065 546 40 37 bądź z pracownikiem socjalnym z rejonu.

    Dołączone pliki:


    Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021

    2020-09-09

    80 milionów złotych na opiekę wytchnieniową. Nowy program dla organizacji pozarządowych
    Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki – to główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”. W tym roku na jego realizację przeznaczone zostanie 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym roku będzie to już 50 mln zł dla organizacji pozarządowych.
    Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021, stanowi kontynuację programów z lat ubiegłych. W dwóch pierwszych edycjach programu – w 2019 i w 2020 roku – o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty. W nowej edycji o wsparcie ubiegać się mogą również organizacje pozarządowe.
    Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/80-milionow-zlotych-na-opieke-wytchnieniowa-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
    Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem zawartym w ogłoszeniu konkursu, uprawnione podmioty przesyłają w terminie do dnia 30 września 2020 roku. Decyduje data wpływu oferty. Planowane rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 roku.
    Program realizowany będzie od dnia 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.


    Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” – II tura. Nowa szansa na dofinansowanie

    2020-09-09

    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi w tym roku ogłosiło otwarty konkurs ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodziny.
    W ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!” – II tura dofinansowane zostaną organizacje pozarządowe, które do 17 września zaproponują najlepsze inicjatywy.
    Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
    https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina--ii-tura-nowa-szansa-na-dofinansowanie


    Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

    2020-09-02

    Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu zaprasza Rodziny z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Gminy Rawicz, do udziału w bezpłatnych spotkaniach. Aktualnie prowadzony jest nabór do poszczególnych grup zajęciowych:

    - Lulanki, śpiewanki, przytulanki
    - Bawialnia dla najmłodszych dzieci
    - Bawialnia dla młodszych dzieci
    - Klub Przedszkolaka

    Zajęcia odbywają się w małych grupach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Rodziny zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o kontakt poprzez wiadomość email: lkr.rawicz@imd.org.pl, lub poprzez wiadomość prywatną wysłaną przez portal Facebook na profilu Lokalnego Klubu Rodzinnego.

    Dołączona galeria:

    Lokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w RawiczuLokalny Klub Rodzinny w Rawiczu

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


     Zakończenie konkursu fotograficznego

     2020-09-02

     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje o zakończeniu konkursu fotograficznego "Rodzinne wakacje bez używek". Jury powołane zgodnie z Regulaminem konkursu dokonało oceny przesłanych zgłoszeń. Przyznano następujące miejsca:

     I miejsce Pani Marika Andrzejczak
     II miejsce Pani Anna Mikołajek
     III miejsce Pani Ewa Rompa.

     Gratulujemy zwycięzcom!!!


     Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

     2020-09-01

     W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Generała Grota Roweckiego 4a, od 1 do 15 września danego roku szkolnego w godz.: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt.: 7.00-15.00 (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe) oraz do 15 października danego roku szkolnego (słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych). W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.


     HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r.

     2020-08-31

     Harmonogram do pobrania w załączeniu.

     Dołączone pliki:


     HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA WE WSI KĄTY I SZYMANOWO NA MIESIĄC IX 2020r.

     2020-08-28

     Harmonogram zajęć do pobrania w załączeniu.

     Dołączone pliki:


     Półkolonie artystyczne

     2020-08-28

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 10 do 14 sierpnia zorganizował Półkolonie artystyczne, a w terminie od 17 do 21 sierpnia Półkolonie językowe. W obu turnusach udział wzięło 46 dzieci. Każdego dnia w zależności od tematyki półkolonii prowadzone były zajęcia z języka angielskiego w formie zabawy, zajęcia artystyczne, teatralne, spotkania z przedstawicielami policji. Uczestnicy brali także udział w zajęciach sportowych. Piękna pogoda i aktywne zajęcia spowodowały, że dzieci były cały czas w wyśmienitych humorach.

     Dołączona galeria:

     Półkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystycznePółkolonie artystyczne

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


      HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020r.

      2020-08-27

      Harmonogram terapii snoezelen na miesiąc wrzesień 2020r. w załączeniu

      Dołączone pliki:


      HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO NA MIESIĄC IX 2020r.

      2020-08-27

      Harmonogram poradnictwa psychologicznego na miesiąc wrzesień 2020r. w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w sierpniu 2020r. i wrześniu 2020r.

      2020-08-25

      W miniony piątek tj.: 21 sierpnia 2020r. pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
      Artykuły spożywcze między innymi: olej rzepakowy, sok jabłkowy, makaron jajeczny, szynka drobiowa czy powidła śliwkowe, w ilości blisko 1 700 kg trafiły do 209 osób.
      Jednocześnie informujemy o ostatnim w trwającym Podprogramie 2019, terminie wydawania paczek tj.: piątek - 18.09.2020r. lub poniedziałek - 21.09.2020r.
      Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu terminu i godziny odbioru paczki.


      Konkurs w Programie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

      2020-08-17

      Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS zachęca do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach”.

      W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003).
      Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 EUR.

      W ramach tego budżetu Komisja spodziewa się sfinansować około 8 projektów. Przy czym dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.

      Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:
      - organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;
      - organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);
      - ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;
      - organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
      - organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

      Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy.
      Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes


      Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

      2020-08-07

      Nabór na stanowisko - do pobrania w załączeniu.

      Dołączone pliki:


      BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

      2020-08-07

      Baza teleadresowa- w załączeniu

      Dołączone pliki:


      Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

      2020-08-05

      Gmina Rawicz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu przystąpił
      do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego
      w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, wymagający wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

      czytaj całość publikacji "Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020"

      Dołączone pliki:


      Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      2020-07-29

      W miniony poniedziałek tj.: 27 lipca 2020r. pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
      Artykuły spożywcze między innymi: mleko UHT, sok jabłkowy, makaron jajeczny czy szynka drobiowa, w łącznej ilości 1 400 kg trafiły do 206 osób.
      Ogółem ilość wydanych artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych z Programu 2019, wyniosła blisko 10 ton żywności.
      Jednocześnie informujemy o sierpniowym terminie wydawania paczek tj.: 24.08.2020r. (poniedziałek)


      HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

      2020-07-27

      Harmonogram do pobrania w załączeniu

      Dołączone pliki:


      HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBACH SENIORA WE WSI KĄTY I SZYMANOWO

      2020-07-27

      Harmonogram do pobrania w załączeniu

      Dołączone pliki:


      HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2020r.

      2020-07-27

      Harmonogram do pobrania w załączeniu

      Dołączone pliki:


      HARMONOGRAM TERAPII BIOFEEDBACK

      2020-07-27

      Harmonogram do pobrania w załączeniu


      Konkurs fotograficzny - Rodzinne wakacje bez używek

      2020-07-24

      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie 22.07 – 21.08.2020 organizuje konkurs fotograficzny "Rodzinne wakacje bez używek". Celem konkursu jest promocja zachowań prozdrowotnych oraz abstynenckich, a także zwiększenie liczby dorosłych, którzy deklarują takie postawy i zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z picia alkoholu w obecności dzieci.

      Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 65 546 64 95, 506 684 267. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach: www.opsrawicz.pl, www.dzialprofilaktykirawicz.naszaplacowka.pl.

      Dołączona galeria:

      Konkurs fotograficzny - Rodzinne wakacje bez używek

      Dołączone pliki:


      Realizacja projektu socjalnego Kurs na rodzinę.

      2020-07-22

      W ramach projektu socjalnego pt „Kurs na rodzinę” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 8 rodzin, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

      Celem projektu jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich 8 rodzin objętych działaniami.

      W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z metodami rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny, ideą sensoplastyki oraz integracji sensorycznej, zagadnieniami z zakresu ustalania granic w rodzinie, oraz sposobami wdrażania reguł i zasad. Działania projektowe odbywać się będą od listopada 2019 r., do końca grudnia 2020 r.


      Wsparcie dla ofiar przemocy

      2020-07-22

      Przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia dla ofiar przemocy:
      adres email: przemoc@opsrawicz.pl
      dyżur pod nr tel. 535 519 905 w poniedziałki w godz. od 15:00 do 17:00


      Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w sierpniu 2020r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

      2020-07-22

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom i rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, odbędzie się w dniu: 24-08-2020r. (poniedziałek).

      Jednocześnie przypominamy o terminie wydawania paczek w lipcu 2020r. - 27.07.2020r. tj.: w poniedziałek, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu godziny odbioru paczki.


      Rozpoczęcie projektu Aktywny bezrobotny

      2020-07-21

      W ramach projektu socjalnego pt „Aktywny bezrobotny” odbywać się będą szkolenia grupowe oraz konsultacje indywidualne dla 10 osób bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

      Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników spotkań.

      W trakcie szkoleń, uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami autoprezentacji, technikami rekrutacji, nowoczesnymi metodami poszukiwania zatrudnienia, czy ideą przedsiębiorczości społecznej. Działania projektowe odbywać się będą od października 2019 r., do końca grudnia 2020 r.


      Grupa wsparcia

      2020-07-17

      W ramach projektu socjalnego pt. „Plan na lepsze jutro” działać będzie grupa wsparcia ”Przystań”, której adresatami będą osoby pozostające w związku emocjonalnym, z osobą przejawiającą problem uzależnienia.

      W ramach spotkań grupy będą odbywały się spotkania integracyjne, edukacyjne, ze specjalistą, których celem będzie m.in. zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania fachowego wsparcia, pozyskanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

      Nabór do grupy prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Dział Profilaktyki, Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod numerem telefonu 506 684 267 lub 65 546 64 95.


      Odwołane półkolonie

      2020-07-08

      Szanowni Państwo, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz fakt, że na terenie powiatu rawickiego zwiększa się liczba zachorowań na koronawirus SARS-Cov-2, zostają odwołane półkolonie organizowane w terminach 20 – 24.07.2020r. i 27 – 31.07.2020r. Wszelkich informacji dotyczących półkolonii udzielamy pod numerem telefonu 506 684 267. Jednocześnie informujemy, że sierpniowe terminy półkolonii zostają zachowane. Wszelkie zmiany terminów podamy Państwu do wiadomości w oddzielnym komunikacie.
      Z poważaniem
      Władysława Czajkowska
      Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu


      Trwa konkurs MRPiPS w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

      2020-07-08

      Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021.
      -uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
      - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 7 września 2020 r.

      Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
      1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji1) w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
      2) osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

      Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
      Program zapewniać ma także:
      1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
      2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
      3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;
      4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
      Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania
      O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty zwanymi dalej „realizatorami Programu”.
      Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:
      a) papierowej listem poleconym do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”,
      b) elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
      − w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.
      Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
      https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021


      Ważne: Wnioski o świadczenia 500+ dopiero w 2021 roku

      2020-07-06

      Szanowni Państwo, w związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, ponieważ świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. Wnioski o kontynuację tego świadczenia będą przyjmowane dopiero w 2021r.. Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko te osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

      Informujemy, że MGOPS przyjmuje wnioski o przyznanie:

      • Świadczenia ,,Dobry Start’’ 300+
      • Świadczeń rodzinnych

      - od dnia 01 lipca — wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
      - od dnia 01 sierpnia — wniosek w formie papierowej.

      • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - od dnia 01 sierpnia w formie papierowej.


      Dobry Start

      2020-07-01

      1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych rozpoczynających rok szkolny 2020/2021.
      Wniosek o świadczenie z programu można składać już od 1 lipca online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu lub za pośrednictwem poczty.

      Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada 2020r.

      Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków (internetowo) https://empatia.mpips.gov.pl


      Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

      Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:
      https://www.gov.pl/web/rodzina/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dobrym-starcie


      HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBACH SENIORA WE WSI KĄTY I SZYMANOWO

      2020-06-30

      Harmonogram do pobrania w załączeniu

      Dołączone pliki:


      Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w czerwcu 2020r.

      2020-06-30

      Pracownicy tut. MGOPS, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.
      Artykuły spożywcze między innymi: cukier, mleko UHT, makaron czy szynka drobiowa, w łacznej ilości 1500 kg trafiły do 206 osób.


      HARMONOGRAM TERAPII SNOEZELEN NA MIESIĄC LIPIEC 2020r.

      2020-06-30

      Harmonogram do pobrania w załączeniu.


      KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE

      2020-06-30

      W miesiącu CZERWCU Kluby Seniora we wsi Kąty i Szymanowo utworzone w ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia integracyjne, spotkania z specjalistami.

      Dołączona galeria:

      KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE KLUB SENIORA W KĄTACH I W SZYMANOWIE 

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


       Harmonogram poradnictwa psychologicznego na miesiąc lipiec 2020r.

       2020-06-29

       Harmonogram do pobrania w załączeniu.


       Tarcza Antykryzysowa - nowe wsparcie dla organizacji pozarządowych

       2020-06-29

       Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy
       Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez sektor pozarządowy. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, będą mogły łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Z tego rozwiązanie będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.
       Z pożyczki będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia br. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł.
       Pożyczkę może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł jednak nie może ona przekroczyć 10% przychodu za poprzedni rok bilansowy. Okres spłaty jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i wynosi 12 miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach organizacja dalej prowadzić będzie działalność, pożyczka będzie w całości umarzana. Oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
       Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji.


       Harmonogram terapii biofeedback na miesiąc lipiec 2020r.

       2020-06-26

       Harmonogram do pobrania w załączeniu

       Dołączone pliki:


       Nominacje

       2020-06-25

       MGOPS W Rawiczu nominuje: Sołectwo Sierakowo, Radę Osiedla Sarnowa, dBP Products sp. z o.o. Rawicz
       Zobacz film na youtube


       Dzień Ojca

       2020-06-23

       Życzenia z okazji Dnia Ojca w załączeniu

       Dołączone pliki:


       Ankieta

       2020-06-19

       W związku z opracowywaną koncepcją Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do ustalenia działań w ramach programu. Wypełnione ankiety składać można w terminie do 31.07.2020r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu

       Dołączone pliki:


       Dodatkowy konkurs MRPiPS: "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" 2020

       2020-06-12

       Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

       Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach MODUŁU III: INFRASTRUKTURA.

       Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

       Na dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczona jest kwota w wysokości 1 500 000 złotych.

       Na realizację zadania publicznego można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

       Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 3 lipca 2020 r.

       Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listem poleconym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – konkurs dodatkowy.
       Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-konkursie-ofert-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-2020


       Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

       2020-06-10

       W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
       Pula środków na dotacje: 1 milion złotych.
       O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:
       -starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
       -mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
       -są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

       Możliwość uzyskania dotacji w wysokości od 10 000 do 30 000 zł. Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).
       Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.
       Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.
       Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020.
       Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
       Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę: misja i dotychczasowe działania organizacji (w przypadku organizacji, które otrzymały dotację w programie Demokracja w Działaniu – ocena sprawozdania z realizacji działań wspartych przez Fundację), plan funkcjonowania organizacji w najbliższych miesiącach, budżet, aktualna sytuacja finansowa i potrzeby związane z pracą w warunkach epidemiologicznych.
       Wnioski oceniane są przez komisję funduszu złożoną z pracowników Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji komisji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich.
       Wnioski przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl
       Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/


       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w czerwcu 2020r. i lipcu 2020r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

       2020-06-08

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom i rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, odbędzie się w dniach: 29-06-2020r. oraz 27-07-2020r. tj.: w poniedziałek, po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu godziny odbioru paczki.


       Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" - II tura naboru

       2020-06-05

       Masz pomysł jak ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami lub osobom starszym? Odezwij się do nas! Oferujemy granty o średniej wartości 35 000 zł, które służą rozwijaniu niewielkich, ale nowatorskich w skali kraju rozwiązań. Nabór w ramach II tury potrwa do 29 czerwca 2020 r.
       “Generator Dostępności” to szansa na stworzenie czegoś nowego, odpowiedź na specyficzne problemy, które dotychczas nie były zauważane albo których wcześniejsze rozwiązania nie były skuteczne. Zgłaszający się są zachęcani do eksperymentowania, a w jego trakcie otrzymują szerokie wsparcie.
       Inkubator oferuje granty o średniej wartości 35 000 zł, które pozwalają na opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań w skali maksymalnie pół roku. Zapewnia dostęp do mentorów i doradców specjalistycznych, pomaga również w nawiązywaniu kontaktów z różnymi instytucjami czy aktywnymi osobami.
       Na etapie naboru nie wymaga się gotowego rozwiązania. Służące do zgłoszenia Karty Innowacji pozwalają na przedstawienie wybranego problemu, pokazanie znajomości problematyki, kierunku myślenia, swojego doświadczenia i motywacji. Taką kartę wystarczy wysłać mailowo do 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59 na adres mailowy Inkubatora. Zielone światło od Komisji Oceny Innowacji oznacza zainteresowanie podjętym tematem i zaproszenie do dopracowania rozwiązania.
       Formularze zgłoszeniowe (Karty Innowacji) dostępne są pod adresem: https://innowacje.spoldzielnie.org/aplikuj/
       Kadra Inkubatora zachęca do tego, żeby przed wysłaniem zgłoszenia skonsultować się z nią.
       Postępy projektu można śledzić na bieżąco na stronie internetowej innowacje.spoldzielnie.org oraz na Facebooku: facebook.com/innowatorzy.
       Projekt "Generator Dostępności" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.


       Ankieta dotycząca Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz

       2020-06-04

       Szanowni Państwo,

       W związku z opracowywaną koncepcją Polityki Senioralnej w Gminie Rawicz na lata 2021 – 2025 zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do opracowania dalszej koncepcji działań w ramach prowadzonej polityki senioralnej.

       Dołączone pliki:


       DZIEŃ DZIECKA

       2020-06-01

       logo


       HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

       2020-05-29

       Harmonogram do pobrania w załączeniu.


       HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBACH SENIORA

       2020-05-29

       Harmonogram zajęć w Klubach Seniora we wsi Kąty i Szymanowo na miesiąc czerwiec 2020r.

       Dołączone pliki:


       Harmonogram Terapii Biofeedback na miesiąc VI 2020r.

       2020-05-28

       Harmonogram Terapii Biofeedback na miesiąc VI 2020r.


       Podziękowania

       2020-05-28

       logo


       Harmonogram Terapii Snoezelen na miesiąc VI 2020r.

       2020-05-28

       Harmonogram Terapii Snoezelen na miesiąc VI 2020r.

       Dołączone pliki:


       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 w maju 2020r.

       2020-05-27

       W mijającym tygodniu pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, w ramach trwającego Programu, ponownie wydali paczki żywnościowe dla rodzin i osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który współfinansowany jest, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

       Artykuły spożywcze w ilości 1100 kg tj.: 208 paczek żywnościowych, trafił do 89 rodzin z Gminy Rawicz.


       Wznowienie zdań realizowanych w ramach projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 dofinansowanego z EFS.

       2020-05-25

       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu jako realizator projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego informuje, że zadania zawieszone w związku z ograniczeniami w stanie epidemii, zostają wznowione.
       Terapiia Biofeedback – świadczona będzie o dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem.
       Terapia Snoezelen - świadczona będzie od dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem.
       Klub Seniora w Kątach i Szymanowie – zajęcia w Klubach Seniora prowadzone będą od dnia 01.06.2020r. zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem


       Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

       2020-05-25

       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00.
       Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
       Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.
       W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:
       Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie
       Rethinking the implicit role of cultural heritage in society
       Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie
       Perspectives on and constructions of cultural heritage
       Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój
       Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals
       Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego
       Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage
       Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne
       Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.
       W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.
       Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.
       Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie http://jpi-ch.eu/
       Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives
       Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:
       Aneta Budzałek
       Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
       Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
       abudzalek@nimoz.pl
       tel. (22) 256 96 21
       tel. kom. +48 601 999 336
       Radosław Brudnicki
       Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives
       Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
       rbrudnicki@nimoz.pl
       tel. (22) 256 96 21
       Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

       przejdź do góry...

       Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

       Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji